Gminne organy egzekucyjne chcą egzekucji z nieruchomości i zniesienia właściwości miejscowej

Zniesienie właściwości miejscowej zdecydowanie odciążyłoby urzędy skarbowe od realizacji tytułów wykonawczych często obejmujących niewysokie kwoty podatków i opłat, czy kar lub mandatów. Natomiast rozszerzenie uprawnień gminnym organom egzekucyjnym o egzekucję z nieruchomości podniosłoby efektywność tego środka egzekucyjnego, bowiem jako „gospodarze” postępowań czas realizacji egzekucji z nieruchomości mogliby skrócić do niezbędnego minimum - czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Finansów.

 

Interpelacja nr 2682 do ministra finansów w sprawie rozszerzenia uprawnień organów egzekucyjnych

Szanowny Panie Ministrze,

w dniu 15 marcu 2021 roku pismem nr SP6.855.7.2021.EKN minister finansów, funduszy i polityki regionalnej zwrócił się do marszałków województw, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Województw RP i prezydentów miast posiadających uprawnienia organów egzekucyjnych z propozycją zmian zasad dochodzenia należności, których wierzycielem jest jednostka samorządu terytorialnego. Propozycja ta zakładała rozszerzenie uprawnień gminnym organom egzekucyjnym o statusie miasta o możliwość stosowania egzekucji z nieruchomości i prowadzenia postępowań zabezpieczających oraz ograniczenie uprawnień marszałkom województw poprzez przejęcie prowadzonych przez nich postępowań przez organy egzekucyjne Krajowej Administracji Skarbowej. Koncepcja ministerstwa zakładała również zniesienie właściwości miejscowej organu egzekucyjnego poprzez powierzenie gminnym organom egzekucyjnym prowadzenia wszystkich należności pieniężnych, które dana jednostka samorządowa nakłada, niezależnie od tego, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania bądź siedziba zobowiązanego.

Obecnie zakres uprawnień gminnych organów egzekucyjnych opisuje art. 19 § 2 ustawy z 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w brzmieniu: "Właściwy organ gminy o statusie miasta, wymienionej w odrębnych przepisach, oraz miasta stołecznego Warszawy jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy ten organ”. Z kolei właściwości miejscowe reguluje art. 22 § 2 cyt. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w brzmieniu: „właściwość miejscową organu egzekucyjnego w egzekucji należności pieniężnych z praw majątkowych lub ruchomości ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego, z zastrzeżeniem § 2a-3a”.

Przedmiotowe pismo nr SP6.855.7.2021.EKN ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej skierowane zostało do wszystkich 47 gmin posiadających status „organu egzekucyjnego”.

Jeden z organów egzekucyjnych, prezydent miasta Wałbrzycha, jednoznacznie określił swoje stanowisko w tej sprawie, podkreślając pełne poparcie i uznanie dla przedstawionych propozycji rozszerzenia uprawnień gminnym organom egzekucyjnym o egzekucję z nieruchomości, a także zniesienie właściwości miejscowej organu egzekucyjnego dla należności pieniężnych, które dana jednostka samorządu terytorialnego nakłada, niezależnie od tego, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania bądź siedziba zobowiązanego. Zmiany te przyniosłyby daleko idące korzyści dla gminy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »