Firmy z siedzibą z zagranicą też płacą podatki w Polsce - ale mogłyby więcej

Posiadające na terytorium Polski siedzibę spółki zależne (od spółek mających siedzibę w innym kraju), co do zasady, opodatkowane są na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy CIT. W tym przypadku spółka zależna, będąca podatnikiem podatku dochodowego (tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna) posiada na terytorium Polski rezydencję podatkową i ciąży na niej nieograniczony obowiązek podatkowy od dochodów osiąganych na terytorium Polski.

Interpelacja nr 16447 do ministra finansów w sprawie opodatkowania zagranicznych przedsiębiorców

Szanowny Panie Ministrze!

W Polsce funkcjonuje kilkaset restauracji typu Pizza Hut, KFC czy Burger King. Wszystkie należą do spółki AmREST. Do tej pory firma w zupełności działała na rynku polskim i w Polsce też płaciła podatki. W ostatnim czasie, pojawiły się jednak informacje, iż firma ta, co prawda nie wychodzi z rynku polskiego, jednakże przeniesie swoją siedzibę do Madrytu i tam też będzie odprowadzać podatki.

Jak podaje portal informacyjny money. pl – utrata przez Polskę wpływów do budżetu z tytułu podatków nie jest bez znaczenia, albowiem w pierwszym półroczu grupa wypracowała 53 mln zł zysku netto.

Mając na względzie powyższe uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Ile działa w Polsce zagranicznych firm i firm z kapitałem zagranicznym zobligowanych do płacenia w Polsce podatków? Ile z tych firm rzeczywiście odprowadza regularnie podatki do budżetu państwa polskiego?

Ile zagranicznych firm działających na rynku polskim, unika płacenia podatków w Polsce, poprzez przeniesienie głównej siedziby za granicę? Jaka jest skala tego procederu?

Ile wyniosły wpływy do budżetu państwa w 2016 r. z podatków od zagranicznych firm działających na rynku polskim?

Ile zagranicznych przedsiębiorstw prowadzi działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziałów oraz przedstawicielstw?

Czy resort zamierza podjąć kroki prawne, które spowodują większe wpływy z tytułu podatków od zagranicznych firm? Proszę o merytoryczne uzasadnienie stanowiska.

Zgłaszający: Jarosław Sachajko, Paweł Szramka, Data wpływu: 16-10-2017

Szanowny Panie Marszałku, odpowiadając na interpelację nr 16477, Panów Posłów Jarosława Sachajko oraz Pawła Szramki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opodatkowania zagranicznych przedsiębiorców, pragnę uprzejmie przedstawić wyjaśnienia.

Pytanie Nr 1 oraz 3

Ile działa w Polsce zagranicznych firm i firm z kapitałem zagranicznym zobligowanych do płacenia w Polsce podatków? Ile z tych firm rzeczywiście odprowadza regularnie podatki do budżetu państwa polskiego?

Ile wyniosły wpływy do budżetu państwa w 2016 r., z podatków od zagranicznych firm działających na rynku polskim?

Jeżeli chodzi o ogólną liczbę podmiotów z kapitałem zagranicznym podlegających obowiązkowi podatkowemu w Polsce i wpływy podatkowe od takich podmiotów, takie dane do tej pory nie były w gromadzone przez aparat skarbowy, gdyż nie przewidywał tego dotychczasowy system raportowania danych przez podatników. Ministerstwo Finansów uznało ten stan rzeczy za wysoce niezadowalający i obecnie trwają prace nad nowym systemem raportowania, który będzie uwzględniał m.in. dane o powiązaniach kapitałowych i udziale wspólników zagranicznych.

Pytanie Nr 2

Ile zagranicznych firm działających na rynku polskim, unika płacenia podatków w Polsce, poprzez przeniesienie głównej siedziby za granicę? Jaka jest skala tego procederu?

Przede wszystkim należy wskazać, że fakt przeniesienia głównej siedziby przedsiębiorcy z Polski za granicę nie determinuje automatycznie braku obowiązku opodatkowania danego przedsiębiorcy w Polsce. W przypadku bowiem opodatkowania międzynarodowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce obowiązują ogólne zasady ich opodatkowania wynikające z krajowego prawodawstwa z zastosowaniem bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Posiadające na terytorium Polski siedzibę spółki zależne (od spółek mających siedzibę w innym kraju), co do zasady, opodatkowane są na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.).

W tym przypadku spółka zależna, będąca podatnikiem podatku dochodowego (tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna) posiada na terytorium Polski rezydencję podatkową i ciąży na niej nieograniczony obowiązek podatkowy od dochodów osiąganych na terytorium Polski.

W przypadku w którym zagraniczny przedsiębiorca decyduje się prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski, lecz nie powołuje w tym celu spółki zależnej, generalnie skutki podatkowe w podatku dochodowym uzależnione będą od tego czy Polska zawarła z państwem rezydencji podatkowej tego przedsiębiorcy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz czy przedsiębiorca ten posiadać będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stały zakład (ang. permanent establishment, dalej: PE), wówczas do PE należy przepisać odpowiadające mu zyski. Stały zakład tworzyć mogą zwłaszcza posiadane na terytorium danego państwa oddział, filia, przedstawicielstwo. Sposób określenia struktury przypisania zysków do zakładu określony został w Modelowej Konwencji OECD. W wyniku powyższego, nawet w przypadku gdy zagraniczny przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski, lecz nie powołuje w tym celu spółki zależnej, ale posiada na terytorium Polski PE, zobowiązany będzie do opodatkowania dochodów w Polsce.

Pytanie Nr 4

Ile zagranicznych przedsiębiorstw prowadzi działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziałów oraz przedstawicielstw?

Liczba zarejestrowanych podmiotów, które wskazały jako formę organizacyjną:

  • oddział przedsiębiorstwa zagranicznego wynosi: 2 344 podmiotów,

  • przedstawicielstwo zagraniczne wynosi: 1 093 podmiotów.

Pytanie Nr 5

Czy resort zamierza podjąć kroki prawne, które spowodują większe wpływy z tytułu podatków od zagranicznych firm?
Zagwarantowanie wielkości i stabilności wpływów z tytułu należnych podatków jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, a także realizacji polityki społecznej i gospodarczej państwa. Działania Ministerstwa Finansów koncentrują się na monitorowaniu i opracowywaniu rozwiązań legislacyjnych umożliwiających skuteczne egzekwowanie należności, zwalczaniu przestępczości podatkowej, orientacji na wyrównanie pozycji konkurencyjnej rzetelnie rozliczających się podatników i przedsiębiorców, aby spełnić społeczne oczekiwania obywateli wobec państwa.

Aktualne działania Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania systemu podatkowego koncentrują się w szczególności wokół zwiększenia dobrowolnego wypełniania obowiązków publiczno-prawnych, wspierania rzetelnie rozliczających się podatników, wspierania działalności innowacyjnej. Pomóc w tym ma uszczelnienie systemu podatkowego, niedopuszczanie do niezgodnych z prawem działań optymalizacyjnych i wyłudzeń podatków, promowanie działalności innowacyjnej oraz wspieranie uczciwych podatników, którzy rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań publiczno-prawnych. Kierunek działań został zaprezentowany w dokumencie pt. Działania uszczelniające system podatkowy w latach 2017-18. Dokument ten stanowi część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-20201, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 25 kwietnia 2017 r. Wskazano w nim na potrzebę skutecznej walki państwa z oszustwami finansowymi i gospodarczymi, nieuczciwą konkurencją gospodarczą, dział...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »