Firmowy samochód używany tylko prywatnie. Czy można odliczyć VAT?

Pytanie: W 2014 r. Wnioskodawca kupił samochód ciężarowy X. Od zakupu został odliczony VAT. W 2014 r. auto zostało przerobione i zarejestrowane jako auto osobowe. X pozostał na stanie firmy Wnioskodawcy. Obecnie samochód używany jest do celów prywatnych, to jest w promieniu kilkunastu kilometrów. Czy można odliczyć podatek VAT od kosztów eksploatacji auta używanego wyłącznie dla celów prywatnych - nie związanych z działalnością gospodarczą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia - brak daty sporządzenia wniosku (data wpływu 25 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 grudnia 2018 r. (data wpływu 3 stycznia 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od kosztów eksploatacji auta - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od kosztów eksploatacji auta. Wniosek uzupełniono w dniu 3 stycznia 2019 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2014 r. Wnioskodawca kupił samochód ciężarowy X. Od zakupu został odliczony VAT. W 2014 r. auto zostało przerobione i zarejestrowane jako auto osobowe. X pozostał na stanie firmy Wnioskodawcy. Od ponad dwudziestu lat Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako firma jednoosobowa. Ponieważ X ma obecnie przebieg ponad 240 tys. km., a w 2014 r. ponad 250 tys. km., do celów prowadzonej działalności Wnioskodawca używa auto prywatne (koszt jego eksploatacji nie jest kosztem działalności gospodarczej). Stan techniczny silnika X nie gwarantuje poprawnej pracy, pewnego podróżowania - auto wymaga remontu kapitalnego (przy wartości auta kilka tysięcy naprawa jest nieopłacalna).

X używany jest do celów prywatnych, to jest w promieniu kilkunastu kilometrów.

Auto uczestniczyło w kolizji. Ubezpieczyciel sprawcy domaga się, ażeby VAT od naprawy X odliczyć od kosztów działalności firmy Wnioskodawcy. Uzasadnia, że ponieważ auto jest na stanie firmy, to Wnioskodawca ma obowiązek odliczyć VAT chociaż auto nie jest używane dla celów działalności gospodarczej. Ponadto ubezpieczyciel Wnioskodawcy (…). od czasu, gdy auto przestało być autem ciężarowym traktuje auto jako samochód prywatny i pobiera opłaty z VAT (poprzednio netto).

W piśmie z dnia 31 grudnia 2018 r. - stanowiącym uzupełnienie wniosku - Wnioskodawca wskazał, że X został zakupiony w marcu 2004 r. jako auto ciężarowe, co pozwoliło na odliczenie 100% podatku VAT. W 2014 r. auto zostało przerejestrowane jako auto osobowe. Przebieg auta znacznie przekraczał dwieście tysięcy kilometrów, a silnik wymagał remontu kapitalnego (nie gwarantował pewnej jazdy). W konsekwencji auto nie było (i obecnie nie jest) używane dla celów działalności gospodarczej (dla celów działalności gospodarczej jest używany samochód prywatny - koszty którego nie są kosztami działalności). W lipcu 2015 r. w X uderzył inny samochód. Naprawę dokonał zakład autoryzowany, który rozliczył się bezpośrednio z ubezpieczycielem Wnioskodawcy (…), który obciążył kosztami naprawy ubezpieczyciela sprawcy. Ponieważ auto nie było używane dla celów działalności gospodarczej (chociaż było środkiem trwałym mojej firmy) dlatego Wnioskodawca zadeklarował, że nie może odliczyć podatku VAT od naprawy (uważał, że podatek VAT można odliczać tylko od kosztów eksploatacji auta używanego dla celów działalności gospodarczej lub działalności gospodarczej i prywatnej). W 2018 r. Wnioskodawca dowiedział się, że ubezpieczyciel sprawcy odmawia (…) zapłaty podatku VAT. Jego zdaniem firma Wnioskodawcy powinna odliczyć VAT chociaż auto nie jest używane dla celów działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy można odliczyć podatek VAT od kosztów eksploatacji auta (X) używanego wyłącznie dla celów prywatnych - nie związanych z działalnością gospodarczą?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie można odliczać VAT od eksploatacji samochodu używanego wyłącznie dla celów prywatnych - nie związanych z działalnością gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejes...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »