Firmowy samochód używany prywatnie przez wspólnika spółki a przychód w PIT

Pytanie: Wnioskodawczyni jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Spółka oddała Wnioskodawczyni do dyspozycji samochód osobowy, który jest przedmiotem leasingu - spółka jest leasingobiorcą. Samochód wykorzystywany jest przez Wnioskodawczynię również do celów prywatnych. Wnioskodawczyni nie jest pracownikiem spółki. W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna opodatkować wykorzystywanie przedmiotowego pojazdu do celów prywatnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 sierpnia 2017 r. (data wpływu tego samego dnia za pośrednictwem platformy e-puap), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udostępnienia samochodu, wykorzystywanego w celach prywatnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2017 r., wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udostępnienia samochodu, wykorzystywanego w celach prywatnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Spółka oddała Wnioskodawczyni do dyspozycji samochód osobowy, który jest przedmiotem leasingu - spółka jest leasingobiorcą. Samochód wykorzystywany jest przez Wnioskodawczynię również do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną przez spółkę działalnością. Wnioskodawczyni nie jest pracownikiem Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna opodatkować wykorzystywanie przedmiotowego pojazdu do celów prywatnych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, fakt wykorzystywania samochodu leasingowanego przez spółkę przez Wnioskodawczynię do celów prywatnych oznacza, że po jej stronie powstaje nieodpłatne świadczenie zaliczane do przychodów z innych źródeł przychodów, którego wartość jest ustalana zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 11 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość tego przychodu będzie ustalana na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o PDOF, czyli na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Oznacza to, że dla potrzeb ustalenia przychodu Wnioskodawczyni, należy ustalić rynkową cenę najmu takiego pojazdu, z jakiego korzysta. Następnie należy tę wartość odnieść proporcjonalnie do czasu, w jakim w danym okresie Wnioskodawczyni wykorzystuje pojazd do celów prywatnych. Przykładowo, jeżeli w danym miesiącu przez pół miesiąca pojazd był wykorzystywany do celów prywatnych, to przychód Wnioskodawczyni równy będzie połowie miesięcznego czynszu najmu takiego pojazdu. Tak ustalony przychód należy uwzględnić w rozliczeniu rocznym, zaliczając do przychodów z innych źródeł, opodatkowanych wg skali podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577), spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółki osobowe nie są osobami prawnymi, jednak posiadają zdolność do czynności prawnych. Jak wszystkie spółki osobowe, spółka komandytowa nie może mieć statusu spółki jednoosobowej musi być co najmniej dwóch wspólników. Dlatego też spółkę komandytową tworzą dwa rodzaje wspólników komplementariusz – odpowiadający za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje i komandytariusz – nie działa w spółce, wnosi wkład, odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionej w umowie kwoty finansowej (suma komandytowa).

Spółka komandytowa nie posiada podmiotowości prawnej odrębnej od wspólników, tym samym nie jest na gruncie przepisów prawa podatkowego podmiotem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego, podmiotami takimi są natomiast wspólni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »