Fakturowanie dokonanych w danym miesiącu dostaw

Pytanie podatnika: Czy podatnik może dokonywać wydania towarów na rzecz kontrahentów (w ramach jednego okresu rozliczeniowego podatku VAT) na podstawie dokumentu WZ, a przed końcem jednego okresu rozliczeniowego VAT wystawiać fakturę VAT obejmującą wszystkie sprzedaże dokonane w omawianym zakresie (potwierdzone uprzednio dokumentami WZ) i na tej podstawie rozliczyć podatek VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2014 r. (data wpływu 25 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania dokonanych w danym miesiącu dostaw - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania dokonanych w danym miesiącu dostaw.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawcaprowadzi działalność gospodarczą (głównie) w zakresie handlu materiałami budowlanymi. Specyfika zakupów dokonywanych w tym zakresie przez kontrahentów wnioskodawca (wielokrotnie będący osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej) wyraża się w tym, iż nabywcy towarów nie odbierają ich osobiście, lecz przez swoich wykonawców (przeprowadzających u nich remont, budowę itp.). W okresie prowadzenia inwestycji osoby takie dokonując szeregu kolejnych zakupów przez określony czas. Wielokrotnie domagali się oni od wnioskodawcy o wydawanie kolejnych partii towarów na podstawie tzw. dokumentów WZ, a „podsumowywanie” kolejnych sprzedaży na koniec każdego, kolejnego miesiąca (fakturą zbiorczą obejmującą wszystkie sprzedane im w danym miesiącu towary).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podatnik może dokonywać wydania towarów na rzecz kontrahentów (w ramach jednego okresu rozliczeniowego podatku VAT) na podstawie dokumentu WZ, a przed końcem jednego okresu rozliczeniowego VAT wystawiać fakturę VAT obejmującą wszystkie sprzedaże dokonane w omawianym zakresie (potwierdzone uprzednio dokumentami WZ) i na tej podstawie rozliczyć podatek VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, naliczanie i odprowadzenie podatku VAT w oparciu o fakturę wystawioną przed końcem danego okresu rozliczeniowego a obejmującą szereg transakcji zrealizowanych w tym czasie między stronami jest dopuszczalne. Dochody budżetu państwa nie ulegną bowiem ani zmniejszeniu, ani też opóźnieniu w zakresie ich płatności.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

O trafności stanowiska wyrażonego powyżej przez Wnioskodawcę decyduje przede wszystkim charakter prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Opisany wcześniej sposób wydania towaru (gdyby był w przyszłości realizowany przez wnioskodawcę) oznaczałby w zasadzie częściowe (w okresie rozliczeniowym) spełnianie jednego, zbiorczego zamówienia (którego dokładnych rozmiarów - z uwagi na specyfikę inwestycji remontowo-budowlanych z góry przewidzieć nie można, choć możliwym jest ustalenie okresu w którym zostanie ono docelowo zrealizowane). Innymi słowy, każde wydanie towaru (na podstawie dokumentu WZ) jest tylko częściowym spełnieniem świadczenia, które staje się całościowym dopiero na koniec miesiąca (zgodnie z umową stron) i wówczas podsumowywane jest stosowną fakturą VAT (środki należne z tego tytułu Skarbowi Państwa i tak nie trafiłyby do niego wcześniej albowiem podsumowanie konkretnej umowy wykonywanej częściami następowałoby nie później niż na koniec danego okresu rozliczeniowego obowiązującego dla potrzeb VAT). Tym samym, należny podatek odprowadzany byłby we właściwym terminie i wysokościach, a opisany zabieg nie naruszałby omawiany...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »