Faktura z wystawionym paragonem w rejestrach VAT oraz w PKPiR

Przepisy ustawy z11marca 2004r. opodatku odtowarów iusług (dalej: ustawa oVAT) nakładają napodatników VAT obowiązek ewidencjonowania wrejestrach VAT numeru, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku odwartości dodanej. Obowiązkowe zatem jest ujęcie wrejestrach VAT numeru NIP lub NIP-UE kontrahenta. Wynika to zuregulowań art.109 ust.3 ustawy oVAT. Wpraktyce oznacza to, że wrejestrach podatnicy muszą ewidencjonować wszystkie wystawione narzecz innych podatników VAT faktury. Tym samym brak jest możliwości dokonania zbiorczego zapisu dorejestrów VAT, np.na podstawie raportu miesięcznego zkasy fiskalnej. Wyjątkiem jest jedynie sprzedaż narzecz osób fizycznych.

W interpretacji indywidualnej z 20 grudnia 2016 r., nr 3063-ILPP1-2.4512.78.2016.2.AW, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnia:

(...) w przypadku transakcji, których stroną będzie wyłącznie kontrahent będący podatnikiem VAT prowadzący działalność gospodarczą, z dniem 1 stycznia 2017 r. konieczne będzie przedstawienie w prowadzonej ewidencji dla potrzeb podatku VAT poszczególnych transakcji zawartych z podmiotami gospodarczymi i wpisanie numerów NIP, którymi się one posługują jako podmioty gospodarcze. Natomiast w sytuacji, kiedy stroną transakcji będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i niebędąca podatnikiem podatku VAT, to prowadzona ewidencja nie będzie wymagała podania jej numeru identyfikacyjnego.

Jeden zbiorczy zapis w rejestrach VAT

Przedsiębiorcy dość często całą sprzedaż – zarówno na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, jak i na rzecz firm – ewidencjonują za pomocą kasy fiskalnej. Do końca 2016 r. takie rozwiązanie pozwalało na szybkie ewidencjonowanie sprzedaży w rejestrach VAT. Podstawą do ewidencjonowania był raport miesięczny, a księgowanie sprowadzało się do dokonania jednego zapisu. Nadal można ewidencjonować całą sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej, niemniej w rejestrach VAT dokonanie jednego zbiorczego zapisu nie jest już możliwe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 21 listopada 2016 r., nr 1462-IPPP2.4512.748.2016.1.RR, wyjaśnia, że (...) nie jest błędem, jeśli podatnik ewidencjonuje w kasie rejestrującej całą sprzedaż, w tym na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Organ wskazuje jednak, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. rejestr sprzedaży (odmiennie niż do końca 2016 r.) powinien obejmować obrót wynikający z miesięcznego raportu fiskalnego sprzedaży pomniejszony o sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ każdą z faktur VAT (wystawionych dla firm) z po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »