Exposé Premiera Donalda Tuska - odpowiedzi w zakresie merytorycznym MF

Zestawienie odpowiedzi na pytania posłów zadane podczas 1. posiedzenia Sejmu RP.

 

Nie wiemy, w jaki sposób chce Pan walczyć z zadłużeniem Polski? (Autor: Krzysztof Bosak, Konfederacja)

Zarządzanie długiem publicznym odbywa się na podstawie „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027” przyjętej przez Radę Ministrów 27 września 2023 r., a następnie zaktualizowanej w zakresie prognoz długu publicznego na lata 2023-2024 przez Radę Ministrów na posiedzeniu 19 grudnia 2023 r. Prognozy są spójne z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy budżetowej na rok 2024. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem planów rządowych realizujących zapowiedzi ogłoszone w expose, których realizacja będzie uwzględniała ramy fiskalne w zakresie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Pełne uwzględnienie tych planów w średnioterminowej prognozie makroekonomicznej i fiskalnej, w tym również w zakresie prognoz długu publicznego, możliwe będzie w Aktualizacji Programu Konwergencji, którego projekt Minister Finansów przedstawi Radzie Ministrów w kwietniu 2024 r.

Aktualizacja Strategii przewiduje, że:

  • relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 39,1% w 2023 r., a następnie wzrośnie do 42,5% w 2024 r., pozostając bezpiecznie poniżej progu ostrożnościowego 55% określonego w ustawie o finansach publicznych,
  • relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) wyniesie 49,3% na koniec 2023 r. i 54,2% na koniec 2024 r., tj. poniżej wartości referencyjnej zawartej w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Rząd RP będzie przeciwdziałał nadmiernemu zadłużaniu Polski poprzez przestrzeganie reguł fiskalnych zapisanych w prawie krajowym (m.in. zapisanego w Konstytucji RP limitu 60% PKB dla państwowego długu publicznego – art. 216 Konstytucji RP oraz art. 86 i 87 ustawy o finansach publicznych, a także stabilizującej reguły wydatkowej) oraz w prawie UE (zapisane w Traktacie o funkcjonowaniu UE ww. wartości referencyjne dla długu 60% PKB i deficytu 3% PKB sektora instytucji rządowych i samorządowych).

Chciałem zapytać, ponieważ co piąty pracownik w Polsce to pracownik strefy budżetowej, a podwyżki, które pan chce zrobić, są pomiędzy 30% a 20%. Chciałem zapytać Pana czy będzie to dotyczyło również żołnierzy, policjantów, strażaków, itd., lekarzy i całej strefy budżetowej z urzędnikami włącznie? (Autor: Marek Jakubiak, Kukiz15)

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2024 i procedowanym projektem ustawy okołobudżetowej na rok 2024, rząd zabezpieczył środki na podwyżki wynagrodzeń o:

  • 20% dla pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym funkcjonariuszy policji, strażaków, żołnierzy, pracowników ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich, pracowników sądów i prokuratur (z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe), a także dla pracowników ZUS i KRUS,
  • 30% dla nauczycieli w oświacie samorządowej i rządowej oraz nauczycieli przedszkolnych, a w przypadku nauczycieli początkujących o 33%. Podwyżkę 30% przewidziano także dla nauczycieli akademickich.

W odniesieniu do lekarzy (w tym innych zawodów medycznych i zawodów działalności podstawowej) finansowanie realizowane jest zasadniczo w ramach NFZ, a proces podwyżkowy ich wynagrodzeń jest regulowany odrębnymi zasadami.

 

 

Mówił Pan jedynie o podwyżkach dla nauczycieli 30%, 20% dla całej budżetówki. Nie wiem też, czy zaliczyć do tego ZUS. To też osoby, które oczekują podwyżki, a jednocześnie Pan mówił, że nie ma pieniędzy. Więc komu zabierzecie żeby dać tym osobom podwyżki? (Autor: Barbara Bartuś, PiS)

Fundusz wynagrodzeń osobowych zawarty w planie finansowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowiącym załącznik do projektu ustawy budżetowej na rok 2024 będzie zwiększony o 20% rok do roku, tj. z kwoty 3.973.321 tys. zł do kwoty 4.767.985 tys. zł.

Co z kwotą wolną od podatku? Miało być 100 dni i 60 tys. kwoty wolnej od podatku. Pytam, co z kwotą wolną od podatku? (Autor: Barbara Bartuś, PiS)

Postulat dotyczący podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł pozostaje aktualny. Ze względu na wagę ww. postulatu jego wprowadzenie musi zostać poprzedzone stosownymi analizami, korespondować z wynikami audytu stanu finansów publicznych, uwzględniać wyniki analizy dot. wpływu na systemy IT, w tym czas niezbędny na implementację zmian w systemach informatycznych oraz przetestowanie projektowanych rozwiązań.

Ostatnio w tej Izbie dyskutowaliśmy np. na temat dopłat z budżetu do cen prądu, do in vitro czy do kredytów i te rzeczy mają wspólny mianownik, czyli biedę. Polacy ubożeją w zastraszającym tempie, a ubożeją dlatego, że PiS wprowadził paskudny mechanizm polegający na tym, że rabuje się Polaków ceną, rabuje się ich podatkami, rabuje się ich parapodatkami, opłatami, a w końcu poprzez spółki Skarbu Państwa, później wydając im resztę w postaci zasiłków. Moje pytanie jest takie: Czy Pana rząd ma zamiar kontynuować tę paskudną praktykę, czy może trochę zdejmie obciążenia fiskalne z Polaków, pozwalając im samodzielnie decydować, na co będą wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze? (Autor: Ryszard Wilk, Konfederacja)

W zakresie VAT należy wskazać, że jest on podatkiem zharmonizowanym na poziomie Unii Europejskiej, a przepisy krajowe muszą pozostawać w zgodzie z tymi regulacjami, w szczególności z regulacjami dyrektywy VAT1.

W Polsce funkcjonuje rozbudowany system stawek obniżonych VAT, który został skonstruowany w taki sposób, że obejmuje szeroki wachlarz towarów i usług, w tym przede wszystkim...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »