Ewidencjonowanie w PKPiR zakupu towarów handlowych

Pytanie podatnika: Spółka sprowadza towary handlowe m.in. z Indii transportem wodnym. Kontener z towarami wypłynął z Indii w listopadzie 2011 r., a do składu celnego w Polsce trafił w styczniu 2012 r. Urząd Celny wystawił dokument celny SAD z datą 3 stycznia 2012 r. Fakturę zakupu towarów od zagranicznego dostawcy z 30 listopada 2011 r. Wnioskodawca otrzymał w połowie grudnia 2011 r. Koszt zakupu towarów spółka ujęła w księdze przychodów i rozchodów w dniu 3 stycznia 2012 r. na podstawie faktury zakupu po przeliczeniu USD na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2012 r. (data wpływu 12 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

- ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupu towarów handlowych - jest nieprawidłowe,
- ustalenia kursu waluty w związku z przeliczeniem kosztów poniesionych w walutach obcych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki cywilnej, która prowadzi działalność w zakresie handlu artykułami przemysłowymi. Ewidencję księgową Wnioskodawca prowadzi w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wg metody uproszczonej. Podatek dochodowy rozlicza zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 19% podstawy obliczenia podatku.

Spółka sprowadza towary handlowe między innymi z Indii, transportem wodnym, którego koszt do granicy Polski pokrywa dostawca. Kontener z towarami wypłynął z Indii w listopadzie 2011 r., a do składu celnego w Polsce trafił w styczniu 2012 r. Urząd Celny wystawił dokument celny SAD z datą 3 stycznia 2012 r.

Fakturę zakupu towarów od zagranicznego dostawcy wystawioną w dniu 30 listopada 2011 r. Spółka otrzymała w połowie grudnia 2011 r. Fakturę niezwłocznie odesłano do Urzędu Celnego, ponieważ była ona niezbędna do dokonania odprawy celnej. Do Firmy oryginał faktury wrócił wraz z dokumentami celnymi w styczniu 2012 r.

Podniesiono następnie, iż Spółka zaewidencjonowała zakup towaru w rubryce 10 księgi podatkowej w dniu wystawienia dokumentu celnego SAD, czyli 3 stycznia 2012 r., na podstawie § 17 ust. l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W rubryce 16 księgi, odnotowano datę wystawienia faktury, tj. 30 listopada 2011 r. Przepis § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Spółka potraktowała jako przepis szczególny wyłączający w omawianym zakresie stosowanie ogólnej zasady wynikającej z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zapłacone cło w dniu 2 stycznia 2012 r. zaksięgowano również w rubryce 10 księgi dodając, iż stanowi ono element ceny zakupu przy wprowadzaniu towarów na magazyn Firmy.

Koszt zakupu towarów Spółka ujęła w księdze przychodów i rozchodów w dniu 3 stycznia 2012 r., na podstawie faktury zakupu wystawionej przez indyjskiego dostawcę po przeliczeniu USD na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury dokumentującej zakup towarów, czyli w dniu 29 listopada 2011 r., zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy data zakupu towarów przyjęta w księdze przychodów i rozchodów w rubryce 10, w dniu 3 stycznia 2012 r. jest datą prawidłową?
2. Czy koszt zakupu towarów zaewidencjonowany w księdze dnia 3 stycznia 2012 r., a przeliczony wg średniego kursu NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury zagranicznego dostawcy jest prawidłowo przyjęty?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka cywilna, której jest wspólnikiem, zaewidencjonowała zakup towaru w rubryce 10 księgi podatkowej w dniu wystawienia dokumentu celnego SAD, czyli 3 stycznia 2012 r., na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W rubryce 16 księgi odnotowano datę wystawienia faktury tj. 30 listopada 2011 r.

Przepis § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, potraktowano jako przepis szczególny wyłączający w omawianym zakresie stosowanie ogólnej zasady wynikającej z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zapłacone cło w dniu 2 stycznia 2012 r. zaksięgowano również w rubryce 10 księgi. Dodano jednocześnie, iż stanowi ono element ceny zakupu przy wprowadzaniu towarów na magazyn Firmy.

Zakupiony towar nie został ujęty na remanencie z dnia 31 grudnia 2011 r., ani ilościowo, ani wartościowo, ponieważ fizycznie go na koniec roku nie było.

Natomiast koszt zakupu towarów Wnioskodawca ujął w księdze przychodów i rozchodów w dniu 3 stycznia 2012 r., na podstawie faktury zakupu wystawionej przez indyjskiego dostawcę po przeliczeniu USD na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury dokumentującej zakup towarów, czyli w dniu 29 listopada 2011 r., zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość faktury od kontrahenta indyjskiego wynosiła 107.568,64 USD, średni kurs NBP z dnia 29 listopada 2011 r. wynosił: 3,3924 zł. W związku z powyższym:

- zaewidencjonowana wartość...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »