Emerytura za pracę za granicą w UE - cz. 3

W przypadku ubiegania się o emeryturę w kilku państwach członkowskich wysokość świadczenia oblicza każda z instytucji rozpatrujących wniosek o emeryturę, przy czym wnioskodawca może znaleźć się w jednej z dwóch sytuacji: pierwszej, gdy spełnia wszystkie warunki do przyznania emerytury i nie zachodzi potrzeba stosowania zasady sumowania okresów ubezpieczenia lub drugiej, gdy nie spełnia warunku stażu ubezpieczeniowego i w celu przyznania emerytury konieczne jest zastosowanie zasady sumowania okresów.

Emerytura niezależna (krajowa)

W przypadku sytuacji pierwszej wnioskodawca uzyskuje prawo do tzw. emerytury niezależnej (krajowej). Jej wysokość jest ustalana wyłącznie z zastosowaniem przepisów wewnętrznych państwa, którego instytucja przyznaje emeryturę. Przepisy unijne nie ingerują w sposób obliczania takiej emerytury. Zasady jej wyliczenia określają wyłącznie krajowe przepisy każdego z państw członkowskich, czyli w przypadku ubiegania się o polską emeryturę są to przepisy obowiązujące w tym zakresie w Polsce.

Przykład:
Kobieta ur. w 1948 r. składa do ZUS wniosek o emeryturę. Kobieta udokumentowała 24 lata pracy w Polsce oraz 7 lat pracy w Hiszpanii. Zgodnie z polskimi przepisami okres 24 lat ubezpieczenia jest wystarczający do przyznania prawa do polskiej emerytury. W związku z tym prawo to zostanie ustalone wyłącznie na podstawie polskich okresów ubezpieczenia. Hiszpański okres ubezpieczenia nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu polskiej emerytury.

Emerytura zależna (proporcjonalna)

W przypadku sytuacji drugiej wnioskodawca uzyskuje prawo do tzw. emerytury zależnej (proporcjonalnej). Jeżeli łączna suma okresów ubezpieczenia (tych przebytych w danym państwie oraz doliczonych okresów zagranicznych) jest wystarczająca do przyznania prawa do emerytury, jest ona ustalana z uwzględnieniem przepisów unijnych, w myśl których:

  • instytucja ubezpieczeniowa najpierw oblicza teoretyczną (pełną) kwotę emerytury, jaka przysługiwałaby danej osobie, gdyby wszystkie jej okresy ubezpieczenia zostały przebyte w państwie, w którym ustalana jest emerytura,
  • następnie, na podstawie kwoty teoretycznej (pełnej) instytucja ubezpieczeniowa oblicza rzeczywistą kwotę emerytury. Do obliczenia rzeczywistej kwoty emerytury stosowana jest zasada „pro rata temporis”, czyli wysokość emerytury odpowiada stosunkowi okresów ubezpieczenia przebytych w państwie ustalającym emeryturę do sumy okresów ubezpieczenia przebytych we wszystkich branych pod uwagę państwach członkowskich.

Tak obliczona kwota emerytury proporcjonalnej jest wypłacana osobie zainteresowanej.

Przykład:
Mężczyzna ur. w 1948 r. posiada 19 lat ubezpieczenia w Polsce oraz 17 lat ubezpieczenia w Portugalii. Mężczyzna ukończył wiek emerytalny i składa w ZUS wniosek o emeryturę. ZUS, aby ustalić wysokość emerytury, musi dokonać następujących obliczeń:

  • oblic...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »