Działalność rolnicza w ustawie VAT - MF wyjaśnia

Definicja terminu „działalność rolnicza” jest obecnie określona w sposób odmienny w obowiązującej ustawie o VAT oraz dyrektywie 2006/112/WE Rady. W szczególności definicja zawarta w dyrektywie definiując pojęcie usług rolniczych w przeciwieństwie do ustawy o VAT wskazuje, że są to m.in. „usługi świadczone przez rolnika z wykorzystaniem jego siły roboczej lub przy użyciu sprzętu zwykle wykorzystywanego w jego gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, a które zwykle odgrywają rolę w produkcji rolnej”. Ustawa o VAT nie zawiera przedmiotowych uregulowań powodując problemy interpretacyjne dla urzędów skarbowych, sądów administracyjnych, a przede wszystkim samych rolników.

Interpelacja nr 18261 do ministra finansów w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług

Szanowna Pani Marszałek,

działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) oraz art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. (M. P. z 2019 r. poz. 1028), składam na Pani ręce interpelację poselską do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy Ministerstwo Finansów prowadzi bądź rozważa prowadzenie prac zmierzających do znowelizowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) polegających na zapewnieniu spójności treści przedmiotowej ustawy w szczególności art. 2 pkt 15 zawierającego definicję legalną terminu „działalność rolnicza” z art. 295 ust. 1 pkt 5 dyrektywy 2006/112/WE Rady (Dz. U. UE. L. 2006.347.1) zawierającym definicję „usług rolniczych” odmienną niż w obowiązującej ustawie o VAT, a jeżeli nie, co stanowi przyczynę braku podjęcia stosownych działań legislacyjnych w przedmiotowej kwestii?

Należy wskazać, że definicja terminu „działalność rolnicza” jest obecnie określona w sposób odmienny w obowiązującej ustawie o VAT oraz ww. dyrektywie Rady. W szczególności definicja zawarta w dyrektywie definiując pojęcie usług rolniczych w przeciwieństwie do ustawy o VAT wskazuje, że są to m.in. „usługi świadczone przez rolnika z wykorzystaniem jego siły roboczej lub przy użyciu sprzętu zwykle wykorzystywanego w jego gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, a które zwykle odgrywają rolę w produkcji rolnej”. Ustawa o VAT nie zawiera przedmiotowych uregulowań powodując problemy interpretacyjne dla urzędów skarbowych, sądów administracyjnych, a przede wszystkim samych rolników.

Przedmiotowa kwestia ma bardzo duże znaczenie, chociażby w sytuacjach związanych z kwestią opodatkowania rolników świadczących również usługi pozarolnicze i zgłaszających się w tym zakresie do opodatkowania podatkiem VAT. Brak jednolitej definicji terminów „działalność rolnicza” i „usługi rolnicze” może prowadzić w konkretnych stanach faktycznych do wadliwej wykładni obowiązujących przepisów, a w konsekwencji powodować bardzo poważne konsekwencje fiskalne dla rolników prowadzących działalność rolniczą na terytorium Polski.

Posłanka Teresa Hałas

Krasnystaw, dnia 19 stycznia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 18261 w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług

Nawiązując do przekazanej interpelacji nr 18261 posła na Sejm RP pani Teresy Hałas w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług, uprzejmie informuję, jak poniżej.

Przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej w całości objęte są zakresem prawa Unii Europejskiej, a Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązana jest do przestrzegania acquis communautaire. W odniesieniu do podatku od towarów i usług oznacza to przestrzeganie postanowień przede wszystkim dyrektywy VAT1, oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego podatku od wartości dodanej.

Dyrektywa VAT nie definiuje wprost terminu „działalność rolnicza”. Zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. „Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że podmioty wykonujące działalność rolniczą są podatnikami VAT, wykonywana zatem działalność podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Samą działalność rolniczą można defini...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »