Dwóch nabywców na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Pytanie: Jakie dokumenty będą podstawą do odliczenia podatku VAT w przypadku faktury wystawionej na dwóch nabywców (dwóch podatników; wnioskodawców)? W przypadku faktury wystawionej na dwóch nabywców (będących wnioskodawcami), czy możliwe jest wystawienie dwóch oryginałów tej samej faktury? Czy prawidłowe jest wystawienie oryginału i kopii faktury i przekazanie nabywcom? Czy w tym wypadku kopia faktury może stanowić podstawę do odliczenia podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 6 listopada 2017 r. (data wpływu 10 listopada 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozstrzygnięcia jaki dokument stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozstrzygnięcia jaki dokument stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku złożonym przez:

Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

Panią A;

Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

Panią B.

przedstawiono następujący stan faktyczny.

Rodzaj działalności gospodarczej: jednoosobowa działalność gospodarcza (gospodarstwo rolne)

Jesteśmy beneficjentkami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizujemy inwestycję zbiorową, tj. realizowaną przez dwóch rolników będących osobami fizycznymi (dwa gospodarstwa rolne, dwóch podatników VAT). Inwestycja realizowana jest w 50% przez każdego podatnika. W celu uzyskania pomocy finansowej ze strony ARiMR, jako beneficjentki, po zakończeniu inwestycji jesteśmy zobowiązane do złożenia wniosku o płatność wraz z przedstawieniem faktur dokumentujących realizację inwestycji. Zgodnie z wymaganiami ARiMR określonymi w umowie o przyznaniu pomocy, faktura dokumentująca nabycie przedmiotu operacji powinna zawierać imiona i nazwiska, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej wszystkich nabywców (beneficjentów; współwłaścicieli w proporcji 50:50). Podsumowując, nabycie danego towaru bądź usługi powinno zostać udokumentowane poprzez wystawienie faktury na dwóch nabywców, opiewającej na pełną kwotę nabycia towaru bądź usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

  1. Jakie dokumenty będą podstawą do odliczenia podatku VAT w przypadku faktury wystawionej na dwóch nabywców (dwóch podatników; wnioskodawców)?
  2. W przypadku faktury wystawionej na dwóch nabywców (będących wnioskodawcami), czy możliwe jest wystawienie dwóch oryginałów tej samej faktury?
  3. Czy prawidłowe jest wystawienie oryginału i kopii faktury i przekazanie nabywcom? Czy w tym wypadku kopia faktury może stanowić podstawę do odliczenia podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1. Art. 106e pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Nie precyzuje postępowania w przypadku sytuacji nabycia towarów/usług przez dwóch nabywców. Według zainteresowanych (będących nabywcami) podstawę do odliczenia podatku VAT będzie stanowiła zawarta przez inwestorów umowa wspólnego używania przedmiotu operacji (po 50% inwestycji na każdego nabywcę).

Ad 2. Zgodnie z art. 106g ustawy o podatku od towarów i usług faktura powinna być wystawiona w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca. Ustawa nie odnosi się bezpośrednio do pojęć „oryginał” lub „kopia” faktury. W przypadku braku możliwości wystawienia dwóch oryginałów faktur, uznane za prawidłowe powinno być wystawienie i przekazanie nabywcom (wnioskodawcom) oryginału i kopii faktury, z których każdy dokument powinien zostać uznany przez organy podatkowe za równoważny.

Ad 3. W przypadku braku możliwości wystawienia dwóch oryginałów faktur, uznane za prawidłowe powinno być wystawienie i przekazanie nabywcom (wnioskodawcom) oryginału i kopii faktury, z których każdy dokument powinien zostać uznany przez organy podatkowe za równoważny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z ww. przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »