Dotacja na działania termomodernizacyjne prowadzone przez gminę - czasami z podatkiem, czasami nie

Dotacja podlega opodatkowaniu, jeżeli ma bezpośredni związek z ceną dostarczonego towaru czy usługi świadczonej przez otrzymującego dotację. W takiej sytuacji stanowi wynagrodzenie (bądź jego część) płatne od osoby trzeciej w zamian za dostarczony towar lub usługę świadczoną przez otrzymującego dofinansowanie. Problemy biorą się stąd, że nie zawsze samorządy właściwie rozpoznają sytuację i nie opodatkowują świadczonej usługi.

Interpelacja nr 1121 do ministra finansów w sprawie działań organów skarbowych podejmowanych w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymanych przez gminy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013

Jednostki samorządu terytorialnego w latach 2007-2016 realizowały projekty, na zasadzie dofinansowania z EFRR i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Uzyskane wówczas dofinansowanie nie było opodatkowane, bazując na jednolitej interpretacji, np.: dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 03.06.2013, dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 07.10.2014, dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28.08.2015, dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 09.12.2016. Samorządy zastosowały się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów podatkowych, która na zasadzie art. 14n § 4 pkt 2 Ordynacji podatkowej gwarantuje podatnikom ochronę przewidzianą w art. 14k-14m ustawy.

Jako przykład można wskazać 72 gminy z obszaru województwa lubelskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO na lata 2007-2013, żadna z nich nie opodatkowała dotacji. Zgodnie z wyrokiem NSA z 17.04.2019 zasada zaufania wyrażona w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, jako jedna z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego, wyklucza możliwość żądania zapłaty a posteriori podatku VAT, w sytuacji gdy utrwalona wykładnia i praktyka stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe dawały podstawę do wywołania u tego podatnika uzasadnionego przekonania, że nie jest zobowiązany do naliczenia rzekomego podatku. Nie jest znane na dzisiaj rozstrzygnięcie w sprawie ze strony Ministerstwa Finansów. Natomiast naczelnicy urzędów skarbowych podejmują działania zmierzające do opodatkowania dotacji otrzymanych w latach 2014-2016. Dotyczy to gmin, które uzyskały dotację z rezerw EFRR na lata 2007-2013.

Uprzejmie proszę, aby Pan Minister odpowiedział na pytanie:

Czy widzi Pan Minister brak podstaw w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymanych przez gminy do roku 2016, ze środków EFRR?

Z czego wynika zmiana linii interpretacyjnej organów skarbowych w przedstawionej sprawie?

Jacek Czerniak, 30.12.2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1121

(...) Odnosząc się do zagadnienia traktowania na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług dotacji i innych podobnych dopłat na wstępie należy zaznaczyć, że system podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, że państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych przepisów w zakresie podatku VAT z regulacjami wynikającymi z prawa unijnego. Z tych też względów regulacje przyjęte w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [1] – zwanej dalej: „ustawą o VAT”, muszą być zgodne w szczególności z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej [2] – dalej jako „dyrektywa”. Dyrektywa ta nakreśla zasady funkcjonowania systemu VAT wskazując m.in. podmioty uznawane za podatników oraz zakres przedmiotowy opodatkowania tym podatkiem. Uniemożliwia ona również państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od tego podatku.

I tak, zgodnie z postanowieniami dyrektywy, podstawa opodatkowania VAT obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia (art. 73 dyrektywy, który został implementowany w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT).

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że dotacja podlega opodatkowaniu, jeżeli ma bezpośredni związek z ceną dostarczonego towaru/usługi świadczonej przez otrzymującego dotację. W takiej sytuacji stanowi bowiem wynagrodzenie (bądź jego część) płatne od osoby trzeciej w zamian za dostarczony towar/usługę świadczoną przez otrzymującego dofinansowanie.

Odnosząc się szczegółowo do kwestii opodatkowania dotacji na instalacje w odnawialne źródła energii (dalej „OZE”) należy stwierdzić, że w obecnym stanie prawnym czynności jednostki samorządu terytorialnego (dalej „jst”), będącej stroną umów z mieszkańcami, polegające np. na koordynacji prac związanych z organizacją projektu (zlecanie montażu instalacji innym podmiotom, nadzór), a następnie przekazaniu instalacji na własność mieszkańca po dokonaniu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »