Dokumenty uprawniające do stawki 0% przy WDT

Pytanie podatnika: Czy posiadane przez Spółkę dokumenty, tj.: kopia faktury VAT bez podpisu odbierającego, dokumenty przewozowe podpisane przez przewoźnika w momencie wydania mu towaru do transportu bez potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę, potwierdzenie odbioru towaru przez nabywcę (kopia listu spedycyjnego) lub przez wskazaną przez nabywcę, firmę spedycyjną potwierdzającą dostawę do wskazanego przez nabywcę magazynu spedycyjnego, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, dokument potwierdzający zapłatę za towar, są wystarczającymi dokumentami uprawniającymi Spółkę do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2013 r. (data wpływu 13 listopada 2013 r.) uzupełnionym w dniu 27 stycznia 2014 r. (data wpływu 29 stycznia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 14 stycznia 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 20 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w związku z posiadanymi dokumentami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w związku z posiadanymi dokumentami.

Wniosek uzupełniony został pismem złożonym w dniu 27 stycznia 2014 r. (data wpływu 29 stycznia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 14 stycznia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jest zarejestrowana w Polsce, jako czynny podatnik VAT UE. Przeważający rodzaj działalności (sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a w szczególności telefonów komórkowych / sprzętu elektronicznego (WDT) do odbiorców z krajów Unii Europejskiej, posiadających właściwy i ważny numer identyfikacji dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy (art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Dostawy odbywają się zgodnie z regułą Incoterms CIF Zgodnie z warunkami dostawy transport organizuje sprzedawca i dostarcza towar pod wskazany przez nabywcę adres dostawy, na podstawie zawartej umowy pomiędzy firmą niemiecką X. W umowie zawarta jest informacja o miejscu dostawy (może to być magazyn znajdujący się na terytorium Niemiec lub inne go kraju Unii Europejskiej). W tej sytuacji Spółka polska jest sprzedawcą towaru do firmy niemieckiej, natomiast niemiecki kontrahent wskazuje adres dostawy do magazynu spedycyjnego. Spółka Polska wystawia fakturę VAT ze stawką 0% i wskazuje jako nabywcę spółkę niemiecką. Na fakturze zawarta jest informacja o odwrotnym obciążeniu zgodnie z art. 5 pkt 2 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 22 stycznia 2014 r., (data wpływu 29 stycznia 2014 r.):

Czy posiadane przez Spółkę dokumenty, tj.:

 • kopia faktury VAT bez podpisu odbierającego,
 • dokumenty przewozowe podpisane przez przewoźnika w momencie wydania mu towaru do transportu bez potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę,
 • potwierdzenie odbioru towaru przez nabywcę (kopia listu spedycyjnego) lub przez wskazaną przez nabywcę, firmę spedycyjną potwierdzającą dostawę do wskazanego przez nabywcę magazynu spedycyjnego,
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,
 • dokument potwierdzający zapłatę za towar,

są wystarczającymi dokumentami uprawniającymi Spółkę do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?

Stanowisko Wnioskodawcy ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 22 stycznia 2014 r., (data wpływu 29 stycznia 2014 r.):

W omawianej sytuacji jest to dostawa wewnątrzwspólnotowa niezależnie od tego czy towar jest dostarczany na teren Niemiec czy na magazyn spedycyjny inne go kraju Unii Europejskiej.

Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy oraz swój numer, pod którym zarejestrowany jest jako podatnik VAT UE, podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Dowodami są zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o VAT następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostaną dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - (strona CMR z podpisem spedytora),
 • kopia faktury,
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Ustawa o VAT wymaga, aby jednym z ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »