Dokumentowanie usług wykonanych na własne potrzeby

Generalną zasadą VAT jest podleganie opodatkowaniu tym podatkiem odpłatnego świadczenia usług. Odzasady tej istnieją jednak wyjątki. Zgodnie zart.8 ust.2 pkt2 ustawy z11marca 2004r. opodatku odtowarów iusług zaodpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług nacele osobiste podatnika lub jego pracowników, wtym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni iich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług docelów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem nieodpłatne świadczenie usług, czyli takie, które wykonywane jest w szczególności na własne potrzeby, podlega opodatkowaniu, tylko gdy wykonane zostanie na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika. Tego rodzaju świadczenie na cele działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu VAT.

Nie świadczy się usług dla samego siebie

Zagadnienie wykonania usługi samemu sobie było przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2017 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.513.2017.1.RG.

Dyrektor KIS uznał w niej, że termin „świadczenie” powinien być rozumiany zgodnie z jego cywilistycznym sensem, który oznacza każde zachowanie na rzecz innej osoby. Zakłada on istnienie podmiotu, który jest odbiorcą, czyli konsumentem usługi, i musi to być podmiot inny niż wykonujący usługę. W cywilistycznym znaczeniu „świadczenie” jest zachowaniem dłużnika zgodnym z treścią zobowiązania czyniącym zadość interesowi wierzyciela. Niedopuszczalna jest więc na gruncie prawa cywilnego sytuacja, w której zobowiązanym do świadczenia oraz przyjmującym je byłaby ta sama osoba. Musi więc nastąpić zawarcie umowy, która legnie u podłoża realizacji świadczenia.

Z umową mamy zaś do czynienia wówczas, gdy jedna ze stron zobowiązuje się spełnić na rzecz drugiej świadczenie w zamian za wynagrodzenie. Umowa jest więc czynnością dwustronną. Tym samym zawarcie umowy w taki sposób, że miałoby na jej podstawie dojść do spełnienia samemu sobie, jest prawnie bezskuteczne.

Dalej Dyrektor KIS uznał, że w związku z tego rodzaju uregulowaniami w prawie cywilnym dokonywanie świadczeń na rzecz swojej własnej działalności nie stanowi usługi, zaznaczając, że nie dotyczy to zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy przypadków wykonania usługi na potrzeby osobiste. Warunkiem jest oczywiście wskazanie celu osobistego, a więc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »