Dodatkowe należności za najem i opłaty za media nie zawsze są częścią usługi kompleksowej

Opłaty poniesione z tytułu czynszu najmu wraz z opłatami dodatkowymi za media nie zawsze będą stanowić usługę kompleksową. Wyłącznie w przypadku ryczałtowego rozliczenia mediów, usługa najmu winna być rozpatrywana łącznie z nią jako kompleksowa. W przypadku mediów refakturowanych, których zużycie można określić na podstawie rzeczywistego zużycia uznać należy ją za usługę odrębną.

Zgodnie z art. 659 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przedmiot najmu stanowić mogą rzeczy ruchome jak i nieruchomości. Może być on jednak ograniczony do części rzeczy lub ich części składowych. W praktyce najczęściej najem dotyczy nieruchomości.

Strony w umowie najmu winny ustalić czynsz wraz z jego wysokością bądź też zasady obliczania opłat, do ponoszenia których zobowiązany będzie najemca. Kwestia zakresu opłat z tytułu najmu jest niezwykle istotna, bowiem dla prawidłowego korzystania z wynajmowanej nieruchomości konieczne jest z reguły używanie mediów w postaci dostępu do elektryczności, bieżącej wody, gazu itp. Łatwo na tym tle może dojść do nieporozumień pomiędzy stronami. Gdy w braku precyzyjnych zapisów umowy najemca jest przekonany, iż w czynszu zawarty jest koszt korzystania z mediów.

Warto pamiętać, że jeżeli w umowie nie przewidziano obowiązku poniesienia ww. kosztów, najemca ma obowiązek do ponoszenia wyłącznie opłat wiążących się z eksploatacją nieruchomości, nie będzie obowiązany do uiszczania dodatkowych opłat. Zatem będzie zachodziła po stronie najemcy konieczność pokrycia kosztów mediów w standardowych granicach dla przedmiotu najmu, do których należą opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, gaz, wywóz śmieci. Nie może być natomiast zobowiązany do ponoszenia kosztów niezbędnych napraw i remontów, czy np. wspólnej reklamy najemców umieszczonej w centrum handlowym, w którym ma miejsce najem lokalu handlowego, czy sprzątania części wspólnych takiego obiektu.

Najem i media jako usługa kompleksowa

Zatem w przypadku gdy składnikami opłaty czynszowej jest zwrot kosztów zużytych mediów można mówić o usłudze kompleksowej. Usługa kompleksowa złożona jest z usługi głównej oraz usług (czynności) pomocniczych, służących realizacji usługi głównej. Takie właśnie powiązanie zachodzi pomiędzy opłatą za możliwość utrzymania nieruchomości, które nie mogłoby być realizowane we właściwy sposób bez możliwości korzystania z mediów doprowadzonych do przedmiotu najmu. Obydwie usługi muszą być ze sobą powiązane w sposób tak ścisły, iż w ujęciu obiektywnym stanowić powinny jedno świadczenie a jego podział byłby czymś sztucznym. Takiego zdania był m.in. NSA w wyroku z 14 grudnia 2011 r., sygn....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »