Dodatkowe badanie samochodu decyduje o odliczeniu VAT

Pytanie: Czy w sytuacji, w której Spółka uzyskała dodatkowe badanie techniczne i zaświadczenie VAT-1 dopiero w dniu 4 marca 2019 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy paliwa i opłat leasingowych dotyczących samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer przed dniem 4 marca 2019 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2019 r. (data wpływu 4 czerwca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji sprzętu elektrycznego i oświetleniowego, produkcji wyrobów z drewna, obróbki metali oraz handlu meblami. Spółka od dnia 14 marca 2011 r. jest podatnikiem VAT czynnym.

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej Spółka wykorzystuje poniżej opisany samochód o masie całkowitej niższej niż 3,5 tony, do celów związanych wyłącznie z działalnością gospodarczą, tj.: samochód ciężarowy marki Peugeot Boxer, rok nabycia 2017, ilość miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy – 2, dopuszczalna masa całkowita 3.500 kg, masa własna 2.090 kg, dopuszczalna ładowność 1.202 kg. Przedmiotowy samochód jest używany przez Spółkę w oparciu o umowę leasingu operacyjnego. Dla ww. pojazdu Spółka uzyskała zaświadczenie (VAT-1) z okręgowej stacji kontroli pojazdów, że spełnia wymagania określone w art. 86a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, które to zaświadczenie zostało wpisane w dniu 4 marca 2019 roku do dowodu rejestracyjnego niniejszego pojazdu ze wskazaniem symbolu VAT-1.

W pozycji „J” dowodu rejestracyjnego ww. samochodu ciężarowego znajduje się informacja, że pojazd jest oznaczony symbolem N1. Wskazany wyżej samochód to pojazd samochodowy, inny niż samochód osobowy, mający jeden rząd siedzeń, który jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą, sklasyfikowany na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy.

W dniach 15-31 stycznia oraz 18-21 lutego 2019 r. w Spółce przeprowadzone zostały czynności sprawdzające przez pracowników Urzędu Skarbowego. W trakcie czynności sprawdzających zakwestionowano możliwość odliczenia przez Spółkę 100% VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakupy paliwa i opłat leasingowych do ww. samochodu. Jako przyczynę braku możliwości dokonania 100% odliczenia organ wskazał, iż dla ww. pojazdu Spółka nie dokonała zawiadomienia na druku VAT-26 zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VATu), a ponadto fakt, że do dnia 20 lutego 2019 r. Spółka nie posiadała dodatkowego badania technicznego potwierdzającego prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w zaistniałym stanie faktycznym, w sytuacji, w której Spółka uzyskała dodatkowe badanie techniczne i zaświadczenie VAT-1 dopiero w dniu 4 marca 2019 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy paliwa i opłat leasingowych dotyczących samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer przed dniem 4 marca 2019 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do 100% odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją przedmiotowego samochodu, w tym również wydatków poniesionych przed dniem przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego potwierdzonego stosownym zaświadczeniem i wpisem w dowodzie rejestracyjnym. Będący przedmiotem wniosku samochód służy Spółce wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Ponadto, przepisy ustawy o VAT nie wskazują, że brak odpowiednich adnotacji w dowodzie rejestracyjnym dyskwalifikuje samochód z prawa do odliczenia 100% podatku. Tym samym, posiadając samochód, który fizycznie spełnia wymagane warunki, Spółka jest uprawniona do odliczenia 100% VAT również za okres, w którym nie posiadała jeszcze odpowiedniego wpisu w dowodzie.

I. W pierwszej kolejności Spółka wskazała, że od wydatków związanych z samochodami osobowymi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego, natomiast powyższe ograniczenie nie dotyczy samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Stosownie do treści art. 86a ust. 4 VATu, za takie uznawane są:

  1. pojazdy, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, lub
  2. pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

W VAT określono szczególną kategorię pojazdów uprzywilejowanych, które ze względu na swoje cechy konstrukcyjne uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Zgodnie z treścią art. 86a ust. 9 VATu, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 należą: pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków.

Nie ulega wątpliwości, iż samochód ciężarowy marki Peugeot Boxer spełnia ww. przesłanki i jest pojazdem samochodowym posiadającym jeden rząd siedzeń, sklasyfikowanym do podrodzaju: wielozadaniowy, tj. spełniał warunki wymienione w art. 86 ust. 9 pkt 1 lit. VATu, a więc jest pojazdem, o którym mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 VATu, tj. pojazdem, którego konstrukcja wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2014 r., nr ITPP2/443-607/14/KT – pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, sklasyfikowane do podrozdziału: wielozadaniowe to znaczy spełniały warunki wymienione w art. 86a ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a VATu w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r., są pojazdami, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Prawo do 100% odliczenia VAT przy używaniu samochodów określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1a VATu potwierdza także interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 października 2014 r. nr ITPP2/443-866/14/AP.

II. Należy wskazać, iż od wydatków na pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne, podatnik może odliczyć 100% VAT. Zgodnie z art. 86a ust. 10 pkt 1 VATu, spełnienie wymogów do odliczenia 100% VAT przez dany pojazd stwierdza się na podstawie właściwych informacji w dokumentach. Należy wskazać, że przepisy VATu nie określają żadnych terminów do wykonania tego badania jako warunku skorzystania z prawa do odliczenia całej kwoty VAT. Oznacza to, że badanie to potwierdzić ma jedynie fakt, iż pojazd spełnia warunki, o których mowa w art. 86a ust. 9 VAT...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »