Dodatek za pracę ponadwymiarową i godziny nadliczbowe do zmiany?

Interpelacja nr 2768 w sprawie dodatku za pracę ponadwymiarową i za pracę w godzinach nadliczbowych.

Szanowna Pani Minister,
Zgodnie z art. 151 §1 Kodeku pracy praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, za którą na zasadzie art. 1511 §1 Kodeksu pracy przysługuje dodatek. O ile w przypadku osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonujących pracę przekraczającą ten pełen wymiar, wątpliwości nie wywołuje fakt, iż takim osobom przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, to wątpliwości występują w przypadku prawa do takiego dodatku dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Niejednokrotnie wybór pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy przez pracownika determinowany jest jego sytuacją rodzinną, osobistą i zawodową. Ta forma dostosowana jest więc do możliwości pracownika i jego elastyczności. Praca ponad wymiar określony w umowie ma być co do zasady wyjątkiem i uzasadniona szczególnymi okolicznościami zaistniałymi w zakładzie pracy. W orzecznictwie ukształtował się pogląd, prezentowany m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2014 r., I PK 249/13 zgodnie, z którym pracownikowi wykonującymi pracę ponad wymiar określony w umowie nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, o którym stanowi art. 1511§ 1 Kodeksu pracy. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest to, iż z uwagi na to, że praca taka nie przekracza norm maksymalnych określonych w art. 129 §1 Kodeksu pracy, czyli odpowiednio normy 8 godzin na dobę oraz 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, nie jest to w ogóle praca w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z art. 151 §5 Kodeksu pracy pracodawca i pracownik mogą w umowie określić limit po przekroczeniu którego pracownikowi przysługiwać będzie dodatek za pracę ponadwymiarową na zasadach określonych w art. 1511 § Kodeksu pracy, a nie dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Brak takiego uregulowania - zgodnie z w/w wyrokiem - powoduje, że pracownikowi nie przysługuje w ogóle dodatek za pracę ponadwymiarową, jak również dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych – tylko normalne wynagrodzenie. Dopiero przekroczenie normy 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasu uprawnia do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, określonego w art. 1511 §1 Kodeksu pracy.

Pragnę zaznaczyć, że powyższy pogląd stoi w sprzeczności z literalnym brzmieniem art. 151 §1 Kodeksu pracy, który podkreśla, iż praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Nowelizacja z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw odeszła od definicji pojęcia nadgodzin jako pracy ponad normy czasu pracy ustalone zgodnie z przepisami, tzn. od definicji zgodnie z którą, pracą w godzinach nadliczbowych była praca przekraczająca maksymalny dobowy wymiar czasu pracy, jaki dopuszczalny był w danym systemie czasu pracy. Zmiana spowodowała, iż ustawodawca odnosi pracę wykonywaną przez pracownika do norm go obowiązujących. Taka zmiana jest istotna, albowiem punktem odniesienia dla określenia pracy w nadgodzinach jest obecnie czas pracy zaplanowany dla pracownika, a nie maksimum dla danego systemu. Powyższa zmiana nie jest bez znaczenia dla sytuacji związanej z dodatkami za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatkiem za pracę ponadwymiarową osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Mając na względzie to, iż praca ponad obowiązujący wymiar wskazany w umowie winna w świetle przepisów stanowić pracę w godzinach nadliczbowych, gdyż normy obowiązujące konkretnego pracownika należy odnosić do wymiaru określonego w umowie, pracownikom „niepełnoetatowym” powinno przysługiwać prawo do dodatku na zasadzie art. 151 §1 w zw. z art.1511 §1 Kodeksu pracy. Brzmienie przepisu art. 151 §5 KP budzi poważne wątpliwości pod względem jego konstytucyjności i naruszenia zasady równości, niedyskryminacji i proporcjonalności pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w stosunku do sytuacji prawnej osób zatrudnionym w pełnym wymiarze. W praktyce dochodzi bowiem do sytuacji, gdy w celu uniknięcia wypełnienia przez pracodawcę obowiązku określonego w art. 151 §5 Kodeksu pracy, czyli określenia limitu po przekroczeniu którego pracownikowi będzie przysługiwać dodatek za pracę ponadwymiarową strony postanawiają, iż obowiązująca pracownika „niepełnoetatowego” norma dobowa i tygodniowa to maksymalna określona w art. 129 §1 Kodeksu pracy. Powoduje to...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »