Dochody fundacji. Zwolnione czy opodatkowane CIT?

Pytanie podatnika: Czy Fundacja może inwestować przyszły i powstały zysk z działalności gospodarczej w lokaty i fundusze inwestycyjne zamknięte bez obowiązku płacenia podatku od zainwestowanej kwoty w sytuacji, gdy zainwestowane środki oraz ewentualny zysk zostaną przeznaczone, wydatkowane przez Fundację w całości na cele statutowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2017 r. (data wpływu 10 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będący organizacją pożytku publicznego, może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, w związku z inwestowaniem posiadanych środków w zakup certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2017 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będący organizacją pożytku publicznego, może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, w związku z inwestowaniem posiadanych środków w zakup certyfikatów inwestycyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca jest fundacją ze statusem organizacji pożytku publicznego od maja 2015 r. Prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego (w ramach działalności statutowej), planuje natomiast prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej z przeznaczeniem na działalność statutową.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) fundacji przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych - w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego. Zdaniem Fundacji wspomniane zwolnienie dotyczy odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Fundacja otrzymuje od osób fizycznych 1% podatku wg dyspozycji art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ww. ustawy otrzymane przez Fundację środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych są wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Przychody Fundacji pochodzą zatem aktualnie z darowizn, dotacji oraz z 1% podatku, docelowo w planach mają pochodzić dodatkowo z działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej.

Fundacja ma w planach inwestować posiadane środki z ww. przychodów w zakup certyfikatów inwestycyjnych funduszy:

 • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku (oferowany przez X Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) dedykowanym dla organizacji pozarządowych oraz
 • Y Depozytowy FIZ (oferowany przez Y Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.).

Oba fundusze zaliczają się do funduszy bezpiecznych inwestujących głównie w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy pieniężnych i gotówkowych.

Fundusze owe działają na postawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 nr 146 poz. 1546 z późn. zm.) i są wpisane do sądowego rejestru funduszy inwestycyjnych odpowiednio.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 • Czy Fundacja może inwestować przyszły i powstały zysk z działalności gospodarczej w powyższe Fundusze Inwestycyjne Zamknięte bez obowiązku płacenia podatku od zainwestowanej kwoty w sytuacji, gdy zainwestowane środki oraz ewentualny zysk zostaną przeznaczone, wydatkowane przez Fundację w całości na cele statutowe? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 • Precyzując: chodzi o sytuację inwestowania środków Fundacji, powstałych z przekazania uchwałą zarządu fundacji zysku z działalności gospodarczej na działalność statutową fundacji, celem późniejszego ich wydatkowania w całości na działalność statutową np. w sytuacji gdy osiągnięta zostanie docelowa wysokość środków, aby móc zrealizować określony cel statutowy (np. budowa szpitala).
 • Czy Fundacja może inwestować środki zgromadzone na funduszach wydzielonych statutowych (zasilanych darowiznami od osób fizycznych i osób prawnych) w powyższe Fundusze Inwestycyjne Zamknięte bez obowiązku płacenia podatku od zainwestowanej kwoty w sytuacji, gdy zainwestowane środki oraz ewentualny zysk zostaną przeznaczone, wydatkowane przez Fundację w całości na cele statutowe? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 • Czy Fundacja może inwestować środki zgromadzone na funduszu wydzielonym „1% podatku” (zasilanym przychodami 1% podatku) w powyższe Fundusze Inwestycyjne Zamknięte bez obowiązku płacenia podatku od zainwestowanej kwoty w sytuacji, gdy zainwestowane środki oraz ewentualny zysk zostaną przeznaczone, wydatkowane przez Fundację w całości na cele statutowe? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych „wolne od podatku są”, przy czym na podstawie art. 17 ust. 1e ww. ustawy „Zwolnienie, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe (jak przedmiotowa Fundacja) lub inne cele określone w ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »