Dochody fundacji. Zwolnione czy opodatkowane CIT?

Pytanie podatnika: Czy dochody Fundacji uzyskane z odpłatnej działalności tj. badań ultrasonograficznych, przeznaczone na pokrycie kosztów statutowych działalności nieodpłatnej oraz koszty administracyjne są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 stycznia 2017 r. (data wpływu 15 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody Fundacji uzyskane z odpłatnej działalności tj. badań ultrasonograficznych, przeznaczone na pokrycie kosztów statutowych działalności nieodpłatnej oraz koszty administracyjne są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody Fundacji uzyskane z odpłatnej działalności tj. badań ultrasonograficznych, przeznaczone na pokrycie kosztów statutowych działalności nieodpłatnej oraz koszty administracyjne są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Fundacja otrzymała wpis do Rejestru Stowarzyszeń w KRS. Fundacji przyznano status OPP. Wg Statutu Fundacja może prowadzić statutową działalność pożytku publicznego nieodpłatną oraz odpłatną. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja została powołana m.in. w celu ochrony i promocji zdrowia. Do 2016 r. Fundacja prowadziła jedynie statutową działalność nieodpłatną, a jej przychody stanowiły wyłącznie dotacje na realizację zadań publicznych oraz darowizny.

W ramach dotychczas zrealizowanych zadań publicznych Fundacja prowadziła wszechstronne działania w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, tj. badania ultrasonograficzne, w celu wczesnego wykrywania nowotworów. W tym celu otrzymała darowiznę rzeczową - ultrasonograf na podstawie umowy darowizny z 26 lipca 2016 r. Wkład własny w ramach ww. zadań pokrywała z darowizn. W związku z dużym zapotrzebowaniem na działalność profilaktyczną dzieci, w celu wczesnego wykrywania nowotworów i niszę w tym zakresie, Fundacja postanowiła w 2017 r. rozszerzyć swoją działalność również w ramach działalności odpłatnej. Dochody z badań ultrasonograficznych dzieci, będą przeznaczone na koszty statutowe Fundacji (jako wkład własny do zadań publicznych realizowanych w ramach statutowej działalności nieodpłatnej) oraz koszty administracyjne Fundacji.

W związku z posiadaniem statusu OPP, ww. dochody Fundacji z przeznaczeniem na koszty statutowe Fundacji (jako wkład własny do zadań publicznych realizowanych w ramach statutowej działalności nieodpłatnej) oraz koszty administracyjne fundacji będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dochody Fundacji wynikające ze statutowej działalności odpłatnej, tj. badań ultrasonograficznych dzieci, przeznaczone na koszty statutowe działalności nieodpłatnej oraz koszty administracyjne, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?

Zdaniem Fundacji, dochody wynikające ze statutowej działalności odpłatnej, tj. badań ultrasonograficznych dzieci, przeznaczone na koszty statutowe działalności nieodpłatnej oraz koszty administracyjne, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c, będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 40), fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 tej ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2 tej ustawy, organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »