Do którego urzędu składać deklaracje i wpłacać podatek po zmianie adresu przedsiębiorcy?

Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, aniekiedy także miejsc wykonywania działalności, wiązać się może zezmianą właściwości miejscowej organu podatkowego. Zasadą wynikającą zart.18 §1 ustawy z29sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) jest, że jeżeli wtrakcie roku podatkowego lub określonego wodrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo zaten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy wpierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.

Jednocześnie jednak w Ordynacji podatkowej zawarta jest delegacja dla Ministra Finansów, dająca mu prawo do określenia, w drodze rozporządzenia, przypadków, w których w razie zmiany właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego właściwym organem podatkowym jest organ inny niż wymieniony w art. 18 § 1 O.p., z uwzględnieniem w szczególności zmiany miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby podatnika. Minister Finansów skorzystał z tej możliwości, wydając rozporządzenie z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (dalej: rozporządzenie). Zagadnienia dotyczące właściwości miejscowej organów podatkowych w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego uregulowane są w rozdziale 3 tego rozporządzenia.

  1. Podatek dochodowy i zaliczki na podatek dochodowy

Do podatku dochodowego należnego za dany rok podatkowy odnosi się treść § 11, a do zaliczek na podatek dochodowy – treść § 12 rozporządzenia. I tak, po zmianie, właściwym organem podatkowym będzie – w przypadku:

  • osób fizycznych: organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego (w przypadku podatku dochodowego należnego za dany rok) albo w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego (w przypadku zaliczek na podatek dochodowy); jednocześnie jednak, jeśli osoba zaprzestała zamieszkiwania na terytorium Polski i opuściła kraj, pod uwagę bierze się ostatnie miejsce zamieszkania lub pobytu na jej terytorium;
  • osób prawnych: organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane zeznanie (w przypadku podatku dochodowego należnego za dany rok) albo w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego (w przypadku zaliczek na podatek dochodowy); uwaga: jeżeli podatnik jest obowiązany do ujawnienia adresu siedziby w Krajowym Rejestrze Sądowym, zasadę tę stosuje się tylko wtedy, gdy nowy adres siedziby został ujawniony w tym rejestrze do wskazanego dnia, czyli odpowiednio końca roku podatkowego, za który jest składane zeznanie, lub ostatniego dnia okresu rozliczeniowego.
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Zasadą wynikającą z § 13 ust. 1 i § 13a ust. 1 rozporządzenia jest, że organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za dany okres rozliczeniowy dla podatników, którzy w trakcie okresu rozliczeniowego zm...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »