Do czasu zmian trzeba cierpliwości do procedur w KRS

Problem dotyczący czasu rozpoznawania spraw o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i konieczności jego skrócenia został dostrzeżony i podjęte zostały przez Ministerstwo Sprawiedliwości systemowe działania sanacyjne w zakresie funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego o charakterze legislacyjnym, etatyzacyjnym oraz wprowadzenia szerszej informatyzacji postępowań - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiadając na interpelację.

Interpelacja nr 30329 do ministra sprawiedliwości w sprawie terminu rozpatrywania wniosków o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym

Szanowny Panie Ministrze!

Portal Aleo.com w ramach projektu „Europejskie perspektywy przedsiębiorczości” przygotował raport, którego przedmiotem były łatwość i szybkość zakładania działalności gospodarczej w poszczególnych krajach europejskich. Polska na 30 zbadanych państw zajęła dopiero 23. miejsce. Na tak słaby wynik Polski wpływ miał fakt, że średnia długość zakładania w Polsce działalności gospodarczej wynosi aż 37 dni. O ile bowiem rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zajmuje zazwyczaj tylko kilka dni, o tyle rejestracja spółki prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym może zająć nawet kilka miesięcy. Zmiany danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym również zajmują często wiele miesięcy. Kwestii tej nie przyspieszyło uruchomienie Portalu Dostępowo-Informacyjnego ani portalu S24, które są niefunkcjonalne i niedostosowane do realiów gospodarczych. Do wydłużenia procedur w sądach rejestrowych przyczyniło się także wielomiesięczne blokowanie etatów sędziowskich, o czym pisałem w interpelacji nr 14006 skierowanej również do Pana Ministra. Obecny stan rzeczy poważnie utrudnia działalność spółek handlowych w Polsce, które wskutek braku odpowiednich wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym tracą wiarygodność wobec kontrahentów w zakresie np. składu organu reprezentacji czy wysokości kapitału zakładowego.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytania:

Jaki jest średni czas oraz mediana czasu potrzebnego na zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym nowej spółki, z podziałem na poszczególne województwa, licząc od momentu złożenia wniosku do momentu dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Jaki jest średni czas oraz mediana czasu potrzebnego na zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie zarządu spółki, z podziałem na poszczególne województwa, licząc od momentu złożenia wniosku do momentu dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Jaki jest średni czas oraz mediana czasu potrzebnego na zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym sprzedaży udziałów w spółce, z podziałem na poszczególne województwa, licząc od momentu złożenia wniosku do momentu dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Jaki jest średni czas oraz mediana czasu potrzebnego na zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany adresu spółki, z podziałem na poszczególne województwa, licząc od momentu złożenia wniosku do momentu dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Jaki jest średni czas oraz mediana czasu potrzebnego na zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego spółki, z podziałem na poszczególne województwa, licząc od momentu złożenia wniosku do momentu dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Jaki jest średni czas oraz mediana czasu potrzebnego na zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w statucie spółki, umowie spółki lub akcie założycielskim spółki, z podziałem na poszczególne województwa, licząc od momentu złożenia wniosku do momentu dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Z poważaniem

Arkadiusz Marchewka, 18.03.2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 30329
w sprawie terminu rozpatrywania wniosków o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację poselską nr 30329 złożoną 28 marca 2019 r. przez Pana Posła Arkadiusza Marchewkę dotyczącą terminu rozpatrywania wniosków o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości dysponuje szerokim zakresem danych statystycznych na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości dzięki prowadzeniu sprawozdawczości statystycznej w oparciu o wzory formularzy statystycznych pozwalających na gromadzenie danych z poszczególnych dziedzin prawa w sądach powszechnych. Sprawozdanie statystyczne MS-20KRS z poszczególnych okręgów sądów okręgowych umożliwia pozyskiwanie informacji na temat czasu trwania postępowania od daty pierwszej rejestracji sprawy do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

W związku z powyższym uprzejmie przekazuję w załączeniu dane statystyczne dotyczące:

  • czasu trwania postępowania w sprawach o rejestrację (pierwszy wpis) w Rejestrze Przedsiębiorców w 2018 r. w podziale na poszczególne okręgi,

  • czasu trwania postępowania w sprawach o zmiany w rejestrze - w tym sprawy o wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców w 2018 r. w podziale na poszczególne okręgi.

Mediana dla powyższych czasów nie jest możliwa do wyliczenia, ze względu na zbieranie danych zagregowanych w określonych przedziałach czasowych (bez danych jednostkowych).

Według posiadanych przez Ministerstwo danych za 2018 r., średni czas trwania postępowań[1] w sądzie w spr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »