Dłuższy urlop rodzicielski - przepisy przejściowe

Z przepisów przejściowych zawartych w ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (art. 34) wynika, że pracownik, który w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie tej ustawy miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy w brzmieniu dotychczasowym, ma prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego już w wyższym wymiarze.

Do takiego pracownika stosowane będą:

  • art. 1821a § 4 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym ww. ustawą, z którego wynika, że każdemu z pracowników - rodziców dziecka, przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru ww. urlopu (41 albo 43 tygodni). Prawa tego nie można przenieść na drugiego z pracowników - rodzica dziecka,
  • art. 1821a § 5 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym ww. ustawą, z którego wynika, że skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w wymiarze co najmniej 9 tygodni oznacza wykorzystanie przez pracownika - rodzica dziecka urlopu, o którym mowa wyżej (tj. w art. 1821a § 4 Kodeksu pracy).

 

Interpelacja nr 39225 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie nowych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich

Szanowna Pani Minister,

Polska do dnia 2 sierpnia 2022 roku była zobowiązana wdrożyć do polskiego porządku prawnego postanowienia dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE. Zakładają one m.in. wprowadzenie dodatkowego 9-tygodniowego płatnego, nieprzenoszalnego na drugiego rodzica urlopu rodzicielskiego.

Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie w znacznej większości beneficjentkami urlopu rodzicielskiego są mamy (tylko około 1% ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego), wprowadzone rozwiązanie ma zachęcić ojców do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, a jednocześnie ułatwić mamom powrót na rynek pracy po okresie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2932) prawo do skorzystania z dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego nabędą ci rodzice, którzy w dniu wejścia w życie ustawy korzystają z urlopu rodzicielskiego albo jeszcze go nie rozpoczęli.

Na skutek wydłużenia prac nad wdrożeniem zmian w Kodeksie pracy w podejmowanych działaniach legislacyjnych ogromna liczba rodziców i ich dzieci zostanie pozbawiona tego prawa. Przeważająca bowiem część mam korzysta z urlopu rodzicielskiego udzielonego w trybie art. 1791 Kodeksu pracy, czyli na tzw. wniosek długi, a więc nie ma możliwości odłożenia części urlopu rodzicielskiego na później. Przerwanie korzystania z urlopu rodzicielskiego udzielonego w trybie art. 1791 Kodeksu pracy oznaczałoby bowiem dla nich przepadek pozostałej części.

Niezrozumiałe jest zatem różnicowanie sytuacji rodziców na tych, którzy korzystają z urlopu z góry i nie będą uprawnieni do dodatkowych 9 tygodni, oraz tych, którzy korzystają z urlopu na części i będą mogli odłożyć część urlopu do czasu wejścia w życie ustawy.

Do projektu ustawy powinny zostać wprowadzone przepisy, które umożliwią rodzicom, którzy w dniu 2 sierpnia 2022 roku przebywali na urlopie rodzicielskim, skorzystanie z dodatkowych 9 tygodni urlopu. Byłoby to dowodem na prowadzenie przez polski rząd realnej polityki prorodzinnej. Będzie to także ukłon w stronę tysięcy rodzin, a szczególnie ojców, któ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »