Diety a podstawa wymiaru składek pracowników oddelegowanych za granicę

W sytuacji, gdy przychód pracownika pomniejszony o równowartość diet z tytułu jego oddelegowania do pracy za granicę będzie w danym miesiącu niższy od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, konieczne będzie wykazanie jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za ten miesiąc kwoty odpowiadającej wysokości ww. przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast w sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika z tytułu stosunku pracy będzie wyższe od kwoty prognozowanego wynagrodzenia, to podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika będzie stanowił przychód pracownika osiągnięty w ramach stosunku pracy - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Lublin, dnia 22 maja 2014 r.
Znak: WP1/200000/43/583/2014

DECYZJA Nr 583/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 13 maja 2014 r. przez przedsiębiorcę ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie możliwości zastosowania § 2 ust. 1 pkt 16) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do ustalenia podstawy wymiaru składek pracowników Wnioskodawcy oddelegowanych do pracy poza granice kraju.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że podpisał umowę o realizacje prac na terenie Francji pomiędzy polską firmą, a firmą niemiecką. W ramach umowy pracownicy Wnioskodawcy będą zatrudnieni na terenie Frakcji na zasadzie oddelegowania w ramach stosunku pracy u polskiego pracodawcy i będą im poświadczone druki A1 na podstawie art. 12. 1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 883/2004.

W związku z powyższym Wnioskodawca postawił pytanie, czy w tym przypadku ma zastosowanie zmniejszenie przychodu o diety zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 16 rozporządzenia składkowego, które brzmi - „Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie stanowi części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju".

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie, z którego wynika, że przy ustalaniu podstawy wymi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »