Deregulacja. Zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym

Druga ustawa deregulacyjna, czyli ustawa oułatwieniu dostępu dowykonywania niektórych zawodów regulowanych, która została uchwalona przez sejm 4kwietnia 2013r., zjednej strony wprowadza całkowitą deregulację niektórych zawodów, zdrugiej zaś ogranicza katalog czynności, które aktualnie są zastrzeżone dla przedstawicieli określonej grupy zawodowej. Wpierwszej grupie znajdują się m.in.księgowi, awdrugiej – m.in.doradcy podatkowi.

Zmiany w zakresie czynności zastrzeżonych dla doradców podatkowych

Obecnie, zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 41, poz. 213, dalej: udp), czynności doradztwa podatkowego obejmują:

  1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

W wyniku nowelizacji zmianie ulegnie treść punktu 2, poprzez wymienienie w nim również ksiąg rachunkowych. Obecnie doradcy podatkowi mogą prowadzić księgi rachunkowe na podstawie art. 76a ust. 4 z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm., dalej: uor). Przepis ten – w związku z planowaną całkowitą deregulacją zawodu księgowego – zostanie uchylony, w związku z czym zasadne było rozszerzenie katalogu czynności, wymienionego w punkcie 2.

Najistotniejsze jest jednak to, że na mocy art. 3 II ustawy deregulacyjnej zmianie ulegnie treść art. 3 udp. W konsekwencji czynności, o których mowa w powyżej wymienionych punktach 2 i 3, będzie mogła wykonywać każda zainteresowana osoba. Nowelizacja nie wprowadza żadnych wymogów co do tych osób, odnośnie np. konieczności posiadania odpowiedniego wykształcenia. Nie przyjęto nawet rozwiązania, które zaproponowano w przypadku księgowych, tj. tego, aby osoba ta miała pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 uor (m.in. za prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy lub podawanie w tych księgach nierzetelnych danych).

Natomiast podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w punkc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »