Czynsz inicjalny w kosztach uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Wnioskodawca podpisał umowę leasingu finansowego na nabycie samochodu osobowego. Wnioskodawca wpłacił na konto leasingodawcy kwotę 13.043 zł, jako czynsz inicjalny, który zgodnie z umową leasingu finansowego stanowi część odsetkową. Czy istnieje możliwość ujęcia jednorazowo w koszty uzyskania przychodu ww. odsetek w dacie ich płatności, czy należy ująć tę kwotę w wartości początkowej środka trwałego ustalanej dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla samochodu osobowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2011 r. (data wpływu 29 grudnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 marca 2012 r. (data wpływu 22 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej czynszu inicjalnego, wynikającego z zawartej umowy leasingu finansowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej czynszu inicjalnego, wynikającego z zawartej umowy leasingu finansowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z czym na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, pismem z dnia 5 marca 2012 r., Nr IPTPB1/415-386/11-2/MD, wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 8 marca 2012 r., natomiast w dniu 22 marca 2012 r. (data nadania w polskiej placówce operatora publicznego 13 marca 2012 r.) uzupełniono ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 17 listopada 2011 r. Wnioskodawca podpisał umowę leasingu finansowego Nr XP/11 na nabycie samochodu osobowego marki Infinity/Fx, rok produkcji: 2009, Zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym nr XX/11, dnia 18 listopada 2011 r. przekazany został Wnioskodawcy wyżej wymieniony samochód osobowy.

Wnioskodawca w dniu 18 listopada 2011 r. wprowadził na stan środków trwałych samochód osobowy. Natomiast w dniu 17 listopada 2011 r. wpłacił na konto leasingodawcy kwotę 13.043 zł, jako czynsz inicjalny, który zgodnie z umową leasingu finansowego stanowi część odsetkową.

Do wniosku Wnioskodawca załączył następujące dokumenty:

1. kopię umowy leasingu finansowego Nr XX/11,
2. kopię protokołu zdawczo-odbiorczego Nr XXX/11,
3. kopię aneksu Nr XXXX/11 do umowy leasingu finansowego,
4. kopię faktury Vat marża Nr Y,
5. kopię potwierdzenia wpłaty z dnia 17 listopada 2011 r.

W uzupełnieniu wniosku złożonym w dniu 22 marca 2012 r., Wnioskodawca wskazał, że:

1. umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. do 17 listopada 2015 r. i stanowi co najmniej 40% normatywnego okresu amo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »