Czy zachowek może być kosztem uzyskania przychodów?

Pytanie podatnika: Czy kwota spłaty udziałów w spadku jest kosztem uzyskania przychodu, a co za tym idzie jest wydatkiem na spłatę udziałów? Czy ewentualna zapłata należności z tytułu zachowku będzie kosztem uzyskania przychodu? Czy Wnioskodawca powinien wskazać wartość zachowku jako przyszłą kwotę rozliczoną z tytułu nabycia, od której nie jest należny podatek 19%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 12 lutego 2015 r. (data otrzymania 13 lutego 2015 r.), uzupełnionym 1 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego:

 • w części dotyczącej braku opodatkowania przychodu przypadającego na udział nabyty w spadku po matce – jest prawidłowe.
 • w części dotyczącej opodatkowania przychodu przypadającego na udział nabyty w spadku po ojcu – jest nieprawidłowe.
 • w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu spłaty na rzecz bratanic Wnioskodawcy – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zachowku na rzecz bratanic Wnioskodawcy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 23 marca 2015 r. Znak: IBPBII/2/4511-210/15/ŁCz, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 1 kwietnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Matka Wnioskodawcy (M.S.) zmarła 1 grudnia 1997 r., brat Wnioskodawcy (Z.S.) zmarł 15 października 2000 r., zaś ojciec Wnioskodawcy (A.S.) zmarł 8 kwietnia 2012 r.

Sąd Rejonowy postanowieniem z 19 lutego 2014 r. wskazał, że w skład majątku wspólnego małżonków M.S. i A.S. wchodzi prawo własności lokalu mieszkalnego o wartości 295 000,00 zł.

Sąd ustalił, że w skład spadku po M.S. zmarłej 1 grudnia 1997 r. wchodzi udział w wysokości #189; prawa własności nieruchomości opisanej wyżej. Brat Wnioskodawcy (Z.S.) był spadkobiercą matki. Po zmarłej brat dziedziczył 1/3, Wnioskodawca 1/3 i A.S. (ojciec) 1/3 (dziedziczenie ustawowe mąż i dwójka dzieci po 1/3 spadku).

Udziały w lokalu na dzień działu spadku kształtowały się w następujący sposób: Wnioskodawca nabył udział 2/12 po zmarłej 1 grudnia 1997 r. matce, udział 8/12 w lokalu po zmarłym 8 kwietnia 2012 r. ojcu (Wnioskodawca był jedynym spadkobiercą testamentowym ojca), natomiast pozostałe udziały posiadali A.K. i L.G. (dzieci Z.S.) po 1/12 części. Sąd przyznał opisaną nieruchomość w całości Wnioskodawcy natomiast na rzecz A.K. i L.G. (dzieci Z.S.) zasądził spłatę w wysokości po 28 013,83 zł.

Wnioskodawca zbył lokal mieszkalny i obecnie do końca lutego 2015 r. musi dokonać spłaty na rzecz spadkobierców, którzy ponadto mogą wysunąć dalsze roszczenia o zachowek w wysokości 24 583,33 zł co w jednym przypadku już nastąpiło. W momencie sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca był wyłącznym właścicielem nieruchomości zgodnie z postanowieniem Sądu o dział spadku.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania:

 1. Czy podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania jest należny od całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania?
 2. Czy podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania jest należny w części 8/12 odpowiadającej nabyciu spadku po ojcu podatniczki zmarłym 8 kwietnia 2012 r. natomiast w części 2/12 odpowiadającej nabyciu spadku po matce podatniczki zmarłej 1 grudnia 1997 r., z uwagi na upływ czasu jest nienależny?
 3. Czy kwota spłaty udziałów w spadku jest kosztem uzyskania przychodu, a co za tym idzie jest wydatkiem na spłatę udziałów?
 4. Czy ewentualna zapłata należności z tytułu zachowku będzie kosztem uzyskania przychodu, jak zostanie zapłacona po okresie 2-letnim od daty nabycia?
 5. Czy ewentualna zapłata należności z tytułu zachowku będzie kosztem uzyskania przychodu, jak zostanie zapłacona do okresu 2-letniego od daty nabycia?
 6. Czy Wnioskodawca powinien wskazać wartość zachowku jako przyszłą kwotę rozliczoną z tytułu nabycia, od której nie jest należny podatek 19%?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1. Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania nie jest należny od całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania.

Ad. 2. Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania jest należny w części 8/12 odpowiadającej nabyciu spadku po ojcu Wnioskodawcy zmarłym 8 kwietnia 2012 r., natomiast w części 2/12 odpowiadającej nabyciu spadku po matce zmarłej 1 grudnia 1997 r., z uwagi na upływ czasu jest nienależny.

Ad. 3. Kwota spłaty udziałów w spadku jest kosztem uzyskania przychodu, wydatkiem na spłatę udziałów.

Ad. 4 i 5. Zapłata należności z tytułu zachowku będzie kosztem uzyskania przychodu, nie będzie miało znaczenia czy zostanie zapłacona po okresie 2-letnim od daty nabycia, czy do okresu 2-letniego od daty nabycia.

Ad. 6. Wartość zachowku powinna być wskazana jako przyszła kwota rozliczona z tytułu nabycia, od której nie jest należny podatek 19%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest częściowo prawidłowe a częściowo nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub praw następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca nabył w spadku po matce zmarłej 1 grudnia 1997 r. udział 1/3 w spadku wraz z ojcem i bratem. Przedmiotem spadku był udział #189; w lokalu mieszkalnym. W dniu 15 października 2000 r. zmarł brat Wnioskodawcy, zaś w 2012 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy, który w testamencie uczynił Wnioskodawcę swoim jedynym spadkobiercą. Postanowieniem Sądu z 19 lutego 2014 r. dokonano działu spadku po rodzicach Wnioskodawcy w ten sposób, że lokal mieszkalny Sąd przyznał na wyłączną własność Wnioskodawcy i zasądził od niego spłatę na rzecz bratanic Wnioskodawcy tj. A.K. i L.G. Ponadto z tytułu zachowku po zmarłym A.S. (ojcu Wnioskodawcy) A.K. i L.G. przysługuje prawo do zachowku po dziadku.

Pierwszą rzeczą, którą należy rozpatrzyć w niniejszej sprawie jest ustalenie daty nabycia przez Wnioskodawcę prawa własności lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością (art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami ustaje m.in. z chwilą śmierci jednego z małżonków. Natomiast w myśl art. 501 Kodeksu – w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Ustrój wspólności majątkowej będący współwłasnością łączną trwa zatem tak długo, jak długo trwa małżeństwo. Z chwilą ustania ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »