Czy strata pomniejsza dochód do składki zdrowotnej? - ZUS odpowiada

Przepis art. 81 ust. 2c pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odnosi się do ustalenia dochodu, który winien stanowić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a nie do ustalenia wysokości straty, której wysokość pozostaje bez wpływu na obowiązek opłacania składki w wysokości kwoty minimalnej gdyż w takim przypadku w zakresie ustalenia podstawy wymiaru składki znajduje norma określona art. 81 ust. 2d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą i jako formę opodatkowania stosuje podatek liniowy. W kwietniu 2023 r. sprzedał samochód osobowy, który był wprowadzony do środków trwałych firmy i amortyzowany. Kwota sprzedaży wyniosła 14 500 zł. Do 2021 roku wartość amortyzacji była 59 103,22 zł. W roku 2022 i 2023 łącznie amortyzacja wyniosła 27 813,28 zł. Wartość początkowa nabycia samochodu była 149 000 zł. Wartość niezamortyzowana samochodu przy sprzedaży wyniosła 62 083,50 zł (która jest kosztem miesiąca kwietnia 2023). W miesiącu kwietniu w działalności gospodarczej jest strata w wysokości 33 369,23 zł.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć jak powinna ustalić podstawę składki zdrowotnej przy sprzedaży samochodu. Jego zdaniem, wyliczenie sprzedaży samochodu do podstawy składki zdrowotnej powinno być następujące:

14 500 zł (wartość sprzedaży samochodu) - 149 000 zł (wartość początkowa samochodu) + 27 813,28 zł (wartość amortyzacji za 2022 i 2023) + 62 083,50 zł (wartość niezamortyzowana, która została ujęta w koszt w 4/2023) = -44 603,22 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

strata z działalności gospodarczej w 4/2023 w wysokości: -33 369,23 zł, strata ze sprzedaży środka trwałego z poprzednich wyliczeń: -44 603,22 zł, czyli razem strata za dany miesiąc wynosi: -77 972,45 zł

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zagadnienia dotyczące obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacania i ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 81 ust. 2c ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 12 kwietnia 2022 r. za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu osoba, o której mowa w ust. 2, wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób:

  1. dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym jest ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  2. dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 1, jest pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
  3. dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych od początku roku, i sumą kosztów uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »