Czy sprzedaż reklam w internecie można opodatkować ryczałtem?

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania swoich przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2017 r.? Jaka jest stawka ryczałtu dla poszczególnych usług świadczonych przez Wnioskodawcę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2016 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 28 grudnia 2016 r.; identyfikator poświadczenia ePUAP – ….), uzupełnionym pismem z dnia 1 lutego 2017 r. (data wpływu 6 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w ustalenia stawki ryczałtu dla świadczonych usług dotyczących sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 207), w związku z czym pismem z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.1045.2016.1.AP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 25 stycznia 2017 r. (data doręczenia za pośrednictwem platformy ePUAP 26 stycznia 2017 r.; identyfikator poświadczenia ePUAP – ….). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 1 lutego 2017 r. (data wpływu 6 lutego 2017 r.), nadanym za pośrednictwem …. w dniu 1 lutego 2017 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 27 września 2016 r. Przed tą datą Wnioskodawca nigdy nie prowadził działalności gospodarczej, w tym w formie spółki cywilnej, jak również nie był wspólnikiem żadnej spółki - osobowej ani kapitałowej. W 2016 r. przychody z tej działalności gospodarczej nie przekroczą 150 000 euro. Wnioskodawca podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania. Jako formę opodatkowania zadeklarował ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w związku z czym prowadzi ewidencję przychodów. Wnioskodawca nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Czynności objętych zakresem działalności Wnioskodawca nie wykonywał wcześniej w ramach stosunku pracy, ani spółdzielczego stosunku pracy.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Wnioskodawcę polega na tworzeniu gier komputerowych (udostępnianych użytkownikom nieodpłatnie), w których sprzedaje On walutę wirtualną, za którą można kupować w ramach tejże gry różne przedmioty (np. miecze). Z wirtualnej waluty można korzystać wyłącznie na potrzeby tej gry, a jedynym podmiotem uprawnionym do sprzedaży waluty jest producent gry (Wnioskodawca). Odbiorcami „wirtualnej waluty” będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające miejsce zamieszkania w Polsce lub za granicą. Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego …. działalność taka nie jest definiowana przez PKD, w związku z czym Wnioskodawca nie jest w stanie ustalić właściwego numeru PKD ani PKWiU. Dodatkowo, w ramach ww. gry, Wnioskodawca za pośrednictwem portalu internetowego …, w zamian za dostarczenie upominków - ikonki w grze „….” oraz wirtualnej waluty, o której mowa powyżej - otrzymuje od użytkownika - patrona, co miesiąc określoną kwotę pieniężną.

Ponadto, Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie tworzenia programów komputerowych, na zlecenie podmiotów trzecich, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Zleceniodawcami są osoby fizyczne lub prawne posiadające siedzibę działalności gospodarczej w Polsce lub za granicą (PKWiU 62.01.11.0).

Trzecim obszarem działalności jest udostępnianie czasu i miejsca na reklamę w Internecie, w tym przez usługę …., na stronie internetowej zarządzanej przez przedsiębiorcę oraz w oknie aplikacji służącej do korzystania z ww. gry. Z tego tytułu wynagrodzenie przysługuje Wnioskodawcy za „kliknięcia” w treści reklamowe umieszczone przez pośrednika na stronie internetowej lub w aplikacji Wnioskodawcy (np. ….), a dostarczone przez reklamodawcę. Wnioskodawcy nie łączy z reklamodawcą żaden stosunek prawny. Czas i miejsce na reklamę w Internecie są udostępniane pośrednikowi (np. ….), który zarządza tym miejscem, wybiera jakie reklamy mają być wyświetlane oraz wylicza wynagrodzenie należne Wnioskodawcy w zależności od liczby „kliknięć”. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, taka usługa oznaczona jest symbolem 63.11.30.0. Odbiorcami usługi są osoby prawne posiadające siedzibę działalności gospodarczej za granicą.

W piśmie z dnia 1 lutego 2017 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że zadeklarował jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - złożył odpowiednie oświadczenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego na formularzu CEiDG-1 (zaznaczając jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) w dniu składania wniosku o rejestrację działalności. Natomiast, zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego …. działalność dotycząca sprzedaży wirtualnej waluty nie jest definiowana przez PKD, w związku z czym Wnioskodawca nie jest w stanie ustalić właściwego numeru PKD ani PKWiU (opinia z dnia 25 listopada 2016 r., znak: ….).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

  1. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania swoich przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2017 r.?
  2. Jaka jest stawka ryczałtu dla poszczególnych usług świadczonych przez Wnioskodawcę?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie py...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »