Czy rząd wpłynie na wysokie ceny ubezpieczeń komunikacyjnych OC?

Interpelacja nr 7597 w sprawie drastycznego wzrostu cen polis komunikacyjnych OC

Panie Premierze,

Od początku tego roku w większości firm ubezpieczeniowych komunikacyjne OC wzrosło średnio o 39%. To niezwykle drastyczny, mocno bijący po kieszeni każdego właściciela auta wzrost opat. Według Polskiej Izby Ubezpieczeń konieczna jest tu pomoc polskiego rządu. W pierwszej kolejności należałoby, według PIU, uporządkować kwestie odszkodowań za szkody osobowe, uszkodzenie ciała lub śmierć osoby bliskiej. Wartość tych odszkodowań rośnie w niezwykle szybkim tempie zagrażając kondycji finansowej ubezpieczycieli. Największe niebezpieczeństwo PIU widzi właśnie w nieprzewidywalności tych odszkodowań, która zmusza ubezpieczycieli do tworzenia obszarów bezpieczeństwa finansowego.

Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy rząd zamierza uporządkować i usystematyzować kwestie odszkodowań za szkody osobowe, a tym samym przeciwstawić się tak nagłemu wzrostowi cen polis komunikacyjnych OC?

Grzegorz Furgo


Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na przesłaną przy piśmie z dnia 16 listopada br. interpelację Pana posła Grzegorza Furgo, w sprawie „drastycznego wzrostu cen polis komunikacyjnych OC” (interpelacja nr 7597), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Należy wskazać, że kwestia ustalania wysokości składki z tytułu umowy ubezpieczenia, w tym umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jest przedmiotem  regulacji  ustawowej.  Zgodnie  z  art.  33  ustawy  z  dnia  11  września  2015  r.   o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844, z późn. zm.), zakład ubezpieczeń ustala wysokość składek ubezpieczeniowych po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Składkę ubezpieczeniową ustala się w wysokości, która zapewnia co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń oraz według kryteriów przedstawionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w szczególności w zakresie zniżek lub podwyższeń kwot zasadniczych. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany gromadzić odpowiednie dane statystyczne w celu ustalania na ich podstawie wysokości składek ubezpieczeniowych          i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Ponadto, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  o  ubezpieczeniach  obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym  Funduszu  Gwarancyjnym     i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.), taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe ustala zakład ubezpieczeń. Jednakże, w każdym przypadku ustalenia taryfy składek za ubezpieczenie obowiązkowe, lub ich zmiany, zakład ubezpieczeń przedstawia organowi nadzoru informacje     o tych taryfach oraz o podstawach ich ustalenia, w terminie 14 dni od dnia, w którym najwcześniej możliwe było zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego ze składką obliczoną na ich podstawie. Informacja ta powinna zawierać w szczególności analizę szkodowości oraz kosztów obsługi ubezpieczenia uzasadniającą wprowadzenie każdorazowej zmiany w taryfie.

Mając na uwadze wskazane powyżej regulacje systemowe, należy wskazać, iż Minister Rozwoju i Finansów nie może wpływać na wysokość składki ubezpieczeniowej, jaką ubezpieczający jest obowiązany zapłacić ubezpieczycielowi za udzielaną ochronę ubezpieczeniową.

Wymaga zauważenia, że na wysokość składki ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazd&o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »