Czy można pomniejszyć zaliczki na PIT o nadpłatę z korekt ZUS-DRA?

Pytanie podatnika: Wnioskodawca (płatnik składek) wykonał korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS-DRA i imiennych raportów rozliczeniowych. Korekty były złożone za osoby, którym niewłaściwie ustalono podstawę wymiaru składek, a w konsekwencji odprowadzono kwotę składek w zaniżonej wysokości. Czy można pomniejszać wpłaty miesięczne, dokonywane na poczet bieżących zaliczek z tytułu podatku dochodowego w danym miesiącu i roku podatkowym o kwotę nadpłaty wynikającej z korekt ZUS?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2017 r. (data wpływu 15 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy o nadpłatę składek wynikającą z korekt deklaracji ZUS-DRA (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W związku z przeprowadzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontrolą prawidłowości i rzetelności obliczania składek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, obejmującej osoby realizujące na rzecz Wnioskodawcy w oparciu o zawarte umowy o dzieło prace wykonywane w latach 2014-2015, Wnioskodawca został zobligowany do przygotowania dokumentów korygujących, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole po zakończeniu przedmiotowej kontroli. Zawarte przez Wnioskodawcę umowy o dzieło zostały przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekwalifikowane na umowy zlecenia. Wnioskodawca, występujący jako płatnik składek (przedsiębiorca), wykonał korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS-DRA i imiennych raportów rozliczeniowych. Korekty były złożone za osoby, którym niewłaściwie ustalono podstawę wymiaru składek, a w konsekwencji odprowadzono kwotę składek w zaniżonej wysokości. Jednocześnie tak przeprowadzone działania korygujące zmieniły faktyczne obciążenia płatnika z tytułu pobranych od wykonawców zleceń zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych. Płatnik (Wnioskodawca), zgodnie ze stanem faktycznym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatku dochodowego osób fizycznych, pobierał w latach 2014 i 2015 zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych i wykazywał je w deklaracjach PIT-4R oraz informacjach PIT-11, obejmujących rzeczywiście uzyskiwane przez wykonawców w tamtym okresie przychody. Natomiast wykonanie nakazów pokontrolnych spowodowało w dalszej kolejności u Wnioskodawcy (jako płatnika składek) znaczący wzrost obciążeń finansowych, które Wnioskodawca jest zobowiązany dodatkowo wpłacić na poczet ubezpieczenia zdrowotnego. Dokonywane przez Wnioskodawcę wpłaty przekraczają wielkości wykazane w deklaracjach PIT-4R oraz informacjach PIT-11 za lata 2014 i 2015.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy zasadnym będzie sporządzenie korekt deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 za lata 2014 i 2015?
  2. Czy można pomniejszać wpłaty miesięczne, dokonywane na poczet bieżących zaliczek z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych w danym miesiącu i roku podatkowym o kwotę nadpłaty wynikającej z dokonanych korekt ZUS?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast w zakresie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, tak, biorąc pod uwagę art. 27b, art. 31, art. 32 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz powstałą nadpłatę należnych zaliczek podatku dochodowego osób fizycznych odprowadzonych przez pracodawcę (występującego w roli płatnika) z każdej zakwestionowanej przez ZUS umowy o dzieło.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wym...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »