Czy każdy podatnik VAT może skorygować deklarację po zamknięciu firmy?

Życie gospodarcze jest nieprzewidywalne i podatnik z różnych względów może zlikwidować działalność gospodarczą. Czasami jednak pojawia się konieczność sporządzenia korekty deklaracji za okres, gdy działalność była wykonywana. U podatnika mogą bowiem pojawić się błędy w rejestrach sprzedaży bądź zakupu stanowiących podstawę do sporządzenia deklaracji, a co za tym idzie - rozliczenie VAT zostaje obarczone błędem i wymaga skorygowania. Postawić więc można pytanie czy podatnikowi po zamknięciu firmy uprawnienie takie przysługuje?

Kto jest podatnikiem VAT?

Deklaracja VAT jest podstawowym dokumentem samoobliczenia podatku przez vatowca. Wskazuje na to brzmienie art. 99 ust. 12 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy określi je w innej wysokości. Z kolei na podstawie art. 81 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  - Ordynacja podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Przedsiębiorca zamierzający dokonać takiej korekty musi posiadać przymiot podatnika. W myśl art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej jest to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej a podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na jej cel lub rezultat. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 tejże ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców i usługodawców. W szczególności obejmuje ona czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 96 ust. 1 ustawy o VAT podmioty wskazane w jej art. 15, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Dzięki niemu stają się one czynnymi podatnikami VAT. Jest to jednak czynność wyłącznie formalna, czysto techniczna, nie zaś prawotwórcza.

Jeżeli podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu ma on, na podstawie art. 96 ust. 6 ww. ustawy, zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego zaprzestanie działalności opodatkowanej. Zgłoszenie takie stanowi podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT.

Korekta VAT także po wyrejestrowaniu

Brak jest przepisu, który wprowadzałby odrębną, szczególną regulację dotyczą korygowania deklaracji przez podmioty wyk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »