Częściowo odpłatny dowóz do pracy autobusem a przychód pracownika

Pytanie podatnika: Czy przychód pracowników Wnioskodawcy z tytułu otrzymania częściowo odpłatnego świadczenia przewozu autobusem do i z zakładu pracy będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z daty wpływu do Biura - 26 stycznia 2015 r., uzupełnionym 13 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu otrzymania przez pracowników częściowo odpłatnego świadczenia w związku z przewozem autobusem do i z zakładu pracy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu otrzymania przez pracowników częściowo odpłatnego świadczenia w związku z przewozem autobusem do i z zakładu pracy.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 10 marca 2015 r. znak: IBPB II/1/4511-71/15/DP, IBPB II/1/4511-184/15/DP wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 13 marca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie m.in. produkcji i dystrybucji samochodów osobowych i dostawczych. Wnioskodawca zatrudnia w swoich zakładach pracowników i jako pracodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów ze stosunku pracy osiąganych przez zatrudnianych pracowników.

Wnioskodawca organizuje dla pracowników przewóz autobusami do i z miejsca pracy na wybranych trasach. W tym celu Wnioskodawca zawarł umowę z zewnętrzną firmą na świadczenie usług transportowych, dysponującą stosownym taborem autobusowym, jednocześnie ponosząc koszty zakupu tych usług.

Na koszty zakupionych usług przewozowych składają się m.in. koszty bezpośrednio związane z przewozem pracowników (np. zapewnienie środków transportu oraz ich obsługa), jak i środki związane z korzystaniem z infrastruktury (w tym opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych ponoszone przez przewoźnika na rzecz zarządców). Wykorzystywane do przewozu pracowników autobusy są pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą i tym samym spełniają definicję autobusu zawartą w art. 2 pkt 41 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Na podstawie oświadczeń pracowników wyrażających wolę korzystania z przewozów do i z miejsca pracy organizowanych przez Wnioskodawcę określany jest poziom zapotrzebowania na poszczególną liczbę autobusów na poszczególnych trasach przewozu. W związku z wewnętrznymi uregulowaniami, odpłatność danego pracownika za prawo do skorzystania z przewozów jest niższa niż wartość kosztu usługi przewozu ponoszonego przez Wnioskodawcę. Tym samym dochodzi do sytuacji otrzymania przez pracownika Wnioskodawcy częściowo nieodpłatnego świadczenia usługi przewozu. Co miesiąc pracownicy otrzymują imienne bilety miesięczne, uprawniające ich do przewozu na określonych trasach. Wartość odpłatności pracownika jest potrącana mu przez listę płac. Do 31 grudnia 2014 r. świadczenie częściowo nieodpłatne stanowiło przychód pracownika z tytułu stosunku pracy, od których płatnik był zobowiązany potrącać podatek dochodowy od osób fizycznych.

Z dniem 1 stycznia 2015 r., na mocy ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 1 wprowadzone zostało w pkt 14a nowe zwolnienie od podatku obejmujące wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle opisanego wyżej zdarzenia przyszłego przychód pracowników Wnioskodawcy z tytułu otrzymania częściowo odpłatnego świadczenia przewozu autobusem do i z zakładu pracy będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód pracownika stanowiący różnicę pomiędzy wartością usługi przewozu organizowanego dla niego przez Wnioskodawcę a ponoszoną przez tego pracownika odpłatnością za ten przewóz będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

<...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »