Część rodziców martwo urodzonych dzieci nie może dostać świadczeń

Interpelacja nr 2271 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie świadczeń dla rodziców dzieci martwo urodzonych, których płci nie udało się ustalić

Szanowna Pani Minister!

Rodzice dzieci martwo urodzonych muszą borykać się z wieloma problemami. Największym z nich jest ogromna trauma po stracie dziecka. Kolejnym, niestety - brak właściwej, adekwatnej do ich niezwykle trudnej sytuacji, pomocy ze strony państwa. W przypadku urodzenia martwego dziecka, którego płci nie można ustalić, rodzicom nie przysługuje zasiłek pogrzebowy i macierzyński. Nie mogą oni również skorzystać ze skróconego okresu urlopu macierzyńskiego.

W przypadku dzieci, których płci nie dało się ustalić (np. we wczesnym etapie ciąży lub w przypadku tzw. obojnactwa prawdziwego), szpitale nie wystawiają karty martwego urodzenia. W związku z tym Urzędy Stanu Cywilnego odmawiają rodzicom sporządzenia aktu urodzenia ich dziecka, ponieważ płeć jest obligatoryjnym elementem tego dokumentu. Rodzice, pomimo takiej konieczności, nie mogą przedstawić odpisu aktu urodzenia z adnotacją, że ich dziecko urodziło się martwe i automatycznie tracą prawo do otrzymania świadczeń z ubezpieczenia społecznego - zasiłku pogrzebowego, zasiłku macierzyńskiego oraz skróconego urlopu macierzyńskiego.

Tego rodzaju wymóg wynika z przepisów zawartych w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 roku w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. z 2011 r., nr 237, poz. 1412) oraz z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2015 r., poz. 2205).

W związku z powyższym proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy rodzice dzieci martwo urodzonych otrzymują właściwą, wystarczającą pomoc ze strony państwa?
  2. Czy Pani resort podejmie konkretne działania (np. dokona zmian w rozporządzeniach), które będą skutkowały udzieleniem właściwego wsparcia rodzicom dzieci martwo urodzonych?
  3. Czy możliwe jest wprowadzenie takich zmian, aby rodzicom dziecka martwo urodzonego udzielano świadczeń na podstawie karty zgonu dziecka, bez konieczności oznaczenia w niej jego płci?

Poseł Anna Nemś

4 kwietnia 2016 r

Odpowiedź na interpelację nr 2271 w sprawie świadczeń dla rodziców dzieci martwo urodzonych, których płci nie udało się ustalić

W odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 13 kwietnia 2016 r., znak: K8INT2271, dotyczące interpelacji poselskiej poseł na Sejm RP Anny Nemś, pragnę poinformować, że kwestia określenia płci dziecka w akcie urodzenia dziecka martwego, jak również odmowa sporządzenia aktu urodzenia dziecka, z uwagi na brak możliwości ustalenia płci dziecka, wynikają z przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.), która pozostaje we właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie delegacji zawartej w art.144 ust.6 przedmiotowej ustawy, od dnia 1 marca 2015 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty urodzenia i karty martwego urodzenia. W załączniku do rozporządzenia zawarte są (możliwe do pobrania i korzystania) wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia.

Należy zwrócić uwagę, że od 1 marca 2015 r., zamiast poprzednio obowiązującego jednego dokumentu „Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka” - obowiązują dwa nowe dokumenty, przy czym kartę martwego urodzenia należy wypełniać wyłącznie wtedy, jeżeli była możliwa do określenia płeć dziecka. W sytuacji urodzenia martwego, kiedy płeć nie jest możliwa do ustalenia - karty martwego urodzenia nie wypełnia...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »