COVID-19: Przerwa w działalności a prawo do ulgi na zakup kas

Skoro nastąpiła przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług krótkotrwałego zakwaterowania na dzień obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy on-line i nabycie oraz fiskalizacja kasy on-line nastąpiły również w okresie tej przerwy, to podatnik był przygotowany do ewidencjonowania sprzedaży na dzień zakończenia przerwy w działalności i w rezultacie ma on prawo do odliczenia ulgi na zakup kasy on-line - tak Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się podatniczka, która działalność gospodarczą polegającą na krótkotrwałym wynajmie pokoi oraz wyżywieniu (w ograniczonym zakresie podaje śniadania i ewentualne kolacje), opodatkowaną kartą podatkową. Podatniczka nie zdążyła kupić w wyznaczonym terminie.W tym okresie, bowiem była bardzo obciążona opieką nad swoją mamą, która jest chora na Alzheimera i mieszka 200 km od niej. Również 30 grudnia 2020 r. podatniczka przebywała u swojej mamy i nie zdążyła do 31 grudnia 2020 r., złożyć prośby do Naczelnika US o przesunięcie terminu zakupu kasy.

Kasę on-line podatniczka nabyła 12 lutego 2021 r., przy czym zgłoszenie zakupu tej kasy było złożone 1 lutego 2021 r. Natomiast fiskalizacja tej kasy została dokonana 12 lutego 2021 r.

Podatniczka dodała, że przed dniem 1 stycznia 2021 r. ewidencjonowała przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania realizowane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Z kolei na dzień 1 stycznia 2021 r. działalność nie była fizycznie zawieszona, jednak ze względu na obostrzenia wprowadzone przez rząd nie mogła prowadzić działalności polegającej na świadczeniu usług krótkotrwałego zakwaterowania i de facto w rzeczywistości było to zawieszenie.

Takie stanowisko zostało uwzględnione w ustawie z 19 czerwca 2020 r. o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu z związku z wystąpieniem COVID-19, art. 42 pkt 2: Jeśli opłacany podatek w formie karty podatkowej i ze względu na decyzję władz spowodowaną Covid-19 nie można prowadzić działalności - jest się zwolnionym z zawiadamiania urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w działalności.

Podatniczka chciała wiedzieć, czy w zaistniałej sytuacji może skorzystać z ulgi na zakup nowej kasy, tj. kasy on-line. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatniczki za prawidłowe. W wydanej interpretacji wskazał:

Stosownie do zapisu art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a cyt. rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, podatnik z branży świadczącej usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, był obligatoryjnie zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas online od 1 stycznia 2021 r., a zatem był zobowiązany do wymiany kasy starego typu na kasę online do tego terminu.

Przy czym należy wskazać, że w przypadku, gdy działalność gospodarcza została, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zawieszona, fiskalizacja kasy powinna nastąpić nie później niż pierwszego dnia jej odwieszenia. Zatem podatnik świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania powinien być przygotowany do ewidencjonowania sprzedaży w dniu odwieszenia działalności gospodarczej, aby zachować prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy online.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Stosownie do art. 22 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W myśl art. 24 ust. 1 ww. ustawy Prawo przedsiębiorców, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej.

Z treści art. 24 ust. 2 Prawa przedsiębiorców wynika, że w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. Prawa przedsiębiorców stanowi, że wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej następuje na podstawie przepisów o Centralnej Ew...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »