COVID-19: Czy będzie nowa tarcza dla poszkodowanych przedsiębiorców?

Pandemia COVID-19 spowodowała zachwianie różnych branż gospodarki oraz problemy w wielu, często rodzinnych, firmach. Pomimo otrzymania pomocy z tarczy antykryzysowej firmy te popadły w liczne długi, a przedsiębiorcy niejednokrotnie muszą wyprzedawać swój prywatny majątek, aby nie popaść w spiralę zadłużenia. Czy w kolejnych nowelizacjach tzw. tarczy antykryzysowej zostaną wzięte pod uwagę kwestie umorzeń bądź odsunięcia w czasie płatności do urzędów skarbowych oraz ZUS-u wobec przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z pandemią COVID-19? - pyta poseł w interpelacji do prezesa Rady Ministrów.

Interpelacja nr 25460 do prezesa Rady Ministrów w sprawie spowodowanych pandemią COVID-19 problemów przedsiębiorców z płatnościami podatków oraz składek do ZUS

Szanowny Panie Premierze,

pandemia COVID-19 spowodowała zachwianie różnych branż gospodarki oraz problemy w wielu, często rodzinnych, firmach. Pomimo otrzymania pomocy z tarczy antykryzysowej firmy te popadły w liczne długi, a przedsiębiorcy niejednokrotnie muszą wyprzedawać swój prywatny majątek, aby nie popaść w spiralę zadłużenia. Wspomniane problemy to nie tylko zobowiązania wobec banków, ale także opóźnienia lub nieuregulowane płatności wobec takich instytucji jak urzędy skarbowe czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W bez wątpienia wyjątkowej sytuacji, jaką stała się pandemia COVID-19, zasadne byłoby więc podjęcie rozwiązań, których celem stałoby się umorzenie części zobowiązań wobec US i ZUS lub odsunięcie w czasie tychże płatności. Jak deklarują sami przedsiębiorcy dotknięci wspomnianym problemem, ich celem jest uregulowanie powstałych długów wobec publicznych instytucji, jednakże ze względu na sytuację, w jakiej się znaleźli, działania takie wymagają czasu i odbudowania się po okresie pandemii.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi:

Czy w kolejnych nowelizacjach tzw. tarczy antykryzysowej zostaną wzięte pod uwagę kwestie umorzeń bądź odsunięcia w czasie płatności do urzędów skarbowych oraz ZUS-u wobec przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z pandemią COVID-19?

Poseł Paweł Szramka

19 lipca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 25460 w sprawie spowodowanych pandemią COVID-19 problemów przedsiębiorców z płatnościami podatków oraz składek do ZUS

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z przekazaną w dniu 23 lipca 2021 r. interpelacją nr 25460 Posła na Sejm RP Pana Pawła Szramki w sprawie spowodowanych pandemią COVID-19 problemów przedsiębiorców z płatnościami podatków i składek ZUS, w zakresie swojej właściwości, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Odnosząc się do postulowanych w interpelacji rozwiązań mających na celu umorzenie zobowiązań podatkowych lub odsunięciu ich w czasie, należy zauważyć, że podatnicy przeżywający trudności powstałe na skutek pandemii COVID-19 i mający problemy w bieżącym regulowaniu zobowiązań podatkowych mogą ubiegać się o ulgi w spłacie tych zobowiązań na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Rozwiązania jakie przewidują powyższe przepisy są zbieżne z postulowanymi w interpelacji. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, podatnicy mogą wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie indywidualnej ulgi w spłacie podatku na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej.

Na wniosek podatnika organ może udzielić ulgi w postaci:

 1. odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
 2. odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
 3. umorzenia

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa (art. 67a § 2 Ordynacji podatkowej).

Na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań, które:

 1. nie stanowią pomocy publicznej,
 2. stanowią pomoc de minimis,
 3. stanowią pomoc publiczną udzielaną na ściśle określone cele (wymienione w art. 67b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej).

W odniesieniu do należności przypadających od płatnika mogą być stosowane ulgi w postaci rozłożenia na raty i odroczenia zapłaty podatku lub zaległości podatkowej.

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych leży w kompetencjach właściwego dla podatnika organu podatkowego, który czyni to w ramach tzw. uznania administracyjnego. Uznanie administracyjne nie oznacza jednak dowolności, gdyż rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy musi znajdować oparcie w udokumentowanych ustaleniach organu co do wystąpienia przesłanek stanowiących podstawę rozstrzygnięcia, które musi pozostawać w zgodzie z prawem. Przy czym wybór rozstrzygnięcia powinien być przez organ podatkowy wyjaśniony w sposób logiczny i przekonujący.

Jednocześnie, uprzejmie zauważam, że resort finansów stale analizuje wszelkie sygnały kierowane od przedsiębiorców, w tym związane z trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej w warunkach pandemii COVID-19, oraz na bieżąco wdraża rozwiązania pomocowe. Szczególnym rozwią...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »