CEIDG: Data złożenia e-wniosku a dzień rozpoczęcia działalności

Wypełnienie wniosku o wpis do CEIDG bez podpisania, niezależnie czy jest składany on-line czy też w postaci papierowej w urzędzie, nie rodzi skutków prawnych. Wniosek niepodpisany jest wnioskiem niepoprawnym, a wpis w CEIDG może być dokonamy tylko wtedy, gdy wniosek jest poprawny. Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego ma weryfikacja tożsamości, która w przypadku wniosków on-line jest dokonywana w oparciu o automatyczną weryfikację w rejestrze PESEL oraz danych z zaufanego profilu e-PUAP lub podpisu elektronicznego. W przypadku wniosków papierowych weryfikacji tożsamości (czy to przedsiębiorcy, czy też jego pełnomocnika) dokonuje pracownik urzędu gminy.

Wyjaśniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 18761 do ministra rozwoju w sprawie form składania wniosku o wpis do CEIDG

Szanowny Panie Ministrze,

przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017, poz. 2168) dotyczące rejestracji w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są niekonsekwentne w kształtowaniu praw i obowiązków przedsiębiorców.

Obecnie możliwe są cztery podstawowe sposoby złożenia wniosku o wpis do CEIDG:

 • w wybranym urzędzie gminy,
 • poprzez wysłanie wniosku listem poleconym,
 • za pośrednictwem formularza elektronicznego z dołączonym podpisem elektronicznym albo potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP,
 • za pośrednictwem formularza elektronicznego, który następnie należy podpisać w wybranym urzędzie gminy w terminie 7 dni od wypełnienia wniosku.

Zgodnie z art. 14 SDG przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. W praktyce sprawdza się to jednak wyłącznie w pierwszych trzech metodach złożenia wniosku. Przedsiębiorca, który korzysta z ostatniego z wymienionych sposobów może rozpocząć działalność gospodarczą dopiero po podpisaniu wniosku, nie zaś w momencie jego wypełnienia. Aby zobrazować niekonsekwencję tego rozwiązania można wskazać sytuację, gdy jeden przedsiębiorca wyśle listem poleconym poprzez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (DZ. U. z 2017 r., poz. 1481) niepodpisany wniosek, natomiast drugi w tym samym dniu wykorzysta formularz elektroniczny bez podpisu elektronicznego i profilu e-PUAP. Pierwszy przedsiębiorca może rozpocząć działalność w dniu wysłania listu, a podpis będzie musiał złożyć w terminie 7 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia wniosku. Drugi przedsiębiorca będzie mógł natomiast rozpocząć działalność dopiero po podpisaniu wniosku.

Kolejną niekonsekwencją przepisów jest fakt, że przy wniosku składanym przez pełnomocnika nie jest wymagane pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem przedsiębiorcy. Jeżeli wniosek wysłany listem poleconym musi być opatrzony takim podpisem, to logiczne wydaje się, że taki sam wymóg powinien dotyczyć innych metod składania wniosku bez osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do przedstawionych uwag i odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy istnieją przeciwwskazania...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »