Błąd w danych nabywcy a możliwość wystawienia korekty faktury zaliczkowej

Skoro nabywcy nie wystawili noty korygującej do otrzymanej faktury zaliczkowej, to w konsekwencji podatnik powinien skorygować ww. fakturę poprzez wystawienie faktury korygującej zawierającej prawidłowe dane adresatów tej faktury oraz skorygować plik JPK_VAT. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółdzielnia mieszkaniowa. Jak wyjaśniła we wniosku, zawarła ona umowę na budowę lokalu mieszkalnego z Panią G. D. i jej synem Panem J. D. (obydwoje są członkami spółdzielni), jako z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Zgodnie z zapisem umowy członkowie wnosili zaliczkę, na wkład budowlany w ratach. Umowa przedwstępna o budowę lokalu nie określała wielkości udziałów poszczególnych osób po stronie nabywców (co zostało potwierdzone w akcie notarialnym umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży) wobec czego spółdzielnia wystawiała faktury zgodnie z bieżącą dyspozycją ustną nabywców (większość faktur wystawiono na Panią G. D.), jak również odprowadzała w terminie do urzędu skarbowego należny podatek VAT wynikający z faktur.

W 2018 r. spółdzielnia dokonała ostatecznego rozliczenia inwestycji, wystawiła zaświadczenie do notariusza, że państwo G. i J. D. wpłacili pełen wkład budowlany za lokal mieszkalny i ustanowiła na rzecz ww. członków odrębną własność lokalu w formie aktu notarialnego.

W październiku 2020 r. państwo G. i J. D. zwrócili się do spółdzielni o wystawienie faktury korygującej do faktury, którą spółdzielnia wystawiła w listopadzie 2018 r. na pana J. D., domagając się jej wystawienia na Panią G. D. Wpłata, w związku z którą doszło do wystawienia tej faktury, pochodziła ze wspólnego rachunku bankowego G. D. i J. D. Jako podstawę korekty zainteresowani podali akt notarialny, a konkretnie dodatkowe oświadczenie Pani G. D., że nabyła lokal mieszkalny w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Spółdzielnia chciała wiedzieć, czy powinna i ma możliwość wystawić fakturę korygującą w zakresie osoby nabywcy, tj. wystawienia faktury na Panią G. D. zamiast na Pana J. D. oraz czy powinna odpowiednio skorygować pliki JPK do miesiąca listopada 2018 r. W jej opinii, brak jest podstawy do wystawienia faktury korygującej, gdyż nie dokonała ona upustu ceny, rabatu, podwyżki ceny, czy zwrotu zaliczki, a wtedy byłaby uprawniona do wystawienia takiej faktury korygującej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółdzielni za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

Na podstawie art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. <...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »