Biznesplan w kosztach podatkowych

Pytanie podatnika: Spółka zawarła umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... .Wcześniej jednak poniosła koszty, pokryte ze środków własnych, opracowania biznesplanu projektu . Czy wydatki na przygotowanie ww. biznesplanu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2012 r. (data wpływu 14 marca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 czerwca 2012 r. (data wpływu 21 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku za sporządzenie biznesplanu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2012 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia ..., Nr ..., na podstawie art. 169 § 1 i § 2, w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 12 czerwca 2012 r., skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 15 czerwca 2012 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 19 czerwca 2012 r. (data wpływu 21 czerwca 2012 r.), nadanym w polskiej placówce operatora publicznego w dniu 19 czerwca 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie Spółki Cywilnej w zakresie projektowania grafiki komputerowej, nagrań reklamowych i szkoleniowych we własnym studio nagraniowym oraz przeprowadzania imprez promocyjnych, spotkań integracyjnych i konferencji firmowych. Ewidencja księgowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W związku z planowanym rozwojem prowadzonej działalności, Spółka przystąpiła do realizacji projektu, którego głównym celem jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez zmianę siedziby (zakup lokalu) oraz inwestycje w najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie, dzięki którym będzie możliwe wprowadzenie do oferty nowych usług.

W dniu 10 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013 z Województwem (Agencja Wspierania Przedsiębiorczości), na podstawie której 67% całkowitych kosztów zostanie dofinansowanych ze środków europejskich oraz w formie dotacji celowej. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 6 grudnia 2010 r. i kończy w dniu 29 stycznia 2013 r.

W grudniu 2010 r. poniesione zostały koszty, pokryte ze środków własnych, opracowania biznesplanu projektu. Wydatek ten został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia. We wrześniu 2011 r. został zakupiony sprzęt komputerowy oraz wartości niematerialne i prawne, które zostały wprowadzone do ewidencji składników majątku trwałego w wartości początkowej zakupu. Sprzęt komputerowy, zgodnie z zasadami stosowania jednorazowej amortyzacji określonej w art. 22k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, został umorzony jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania, natomiast miesięczne odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od października 2011 r., w pełnej wysokości odnoszone są w koszty uzyskania przychodów.

W dniu 3 lutego 2012 r. wpłynęła refundacja w wysokości 67% poniesionych wydatków i w tym samym dniu dokonano korekty kosztów uzyskania przychodów o wydatki objęte dofinansowaniem.

Do końca bieżącego roku zostanie jeszcze zakupiony nowy lokal. Ten wydatek, również ma zostać częściowo sfinansowany w formie refundacji, po spełnieniu warunków określonych umową.

W piśmie z dnia 19 czerwca 2012 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca poinformował, iż Spółka Cywilna, w której prowadzi działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów, prowadzonej dla potrzeb tej działalności, wydatki ujmuje w kosztach według zasady określonej w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca wyjaśnił, iż poprzez zmianę siedziby firmy (zakup lokalu) oraz inwestycje w najnowocześniejszy sp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »