Biura rachunkowe mają obowiązek rejestrowania niektórych transakcji klientów

Ustawa z 16 listopada 2000r. oprzeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z2010r., nr46, poz.276, zpóźn. zm.) nakłada na biura rachunkowe pewne obowiązki. Muszą one np.rejestrować izgłaszać niektóre transakcje swoich klientów.

Podkreślić należy, że jeżeli dane biuro rachunkowe obsługuje jedynie takich klientów, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów, postanowienia przywołanej ustawy nie mają do niego zastosowania.

Podstawowe obowiązki instytucji obowiązanej

Do obowiązków biur rachunkowych wynikających ze wskazanej wyżej ustawy zaliczymy:

  1. obowiązek rejestrowania transakcji przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, które przekraczają równowartość 15 000 euro, oraz
  2. obowiązek rejestrowania transakcji „podejrzanych” bez względu na ich wartość,

przy czym oczywiste wydaje się, że w przypadku instytucji obowiązanej, którą jest biuro rachunkowe prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, niewątpliwie dominować będą transakcje (jeżeli w ogóle wystąpią), o których mowa w pkt 2.

Transakcje przekraczające 15 000 euro

Z art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15 000 euro, ma obowiązek zarejestrować ją również wtedy, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, a ich okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji.
 
Wyraźnie należy jednak zaznaczyć, że obowiązek ten dotyczy jedynie „instytucji obowiązanych przeprowadzających transakcję”, a przez „przeprowadzanie transakcji” rozumie się wykonanie zlecenia lub dyspozycji klienta przez instytucję obowiązaną. „Transakcją” jest natomiast dokonywanie we własnym oraz w cudzym imieniu, na własny i na cudzy rachunek wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Z uwagi na to, że biura rachunkowe co do zasady takich transakcji nie przeprowadzają, nie będzie na nich ciążył obowiązek rejestrowania każdej transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro.

Wszystkie transakcje „podejrzane”

Instytucja obowiązana, a więc także biuro rachunkowe, ma obowiązek rejestrowania transakcji bez względu na ich wartość, jeśli jej okoliczności wskazują, że może mieć ona związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Takie transakcje podlegają rejestrowaniu bez względu na ich wartość i charakter, jeśli tylko biuro rachunkowe, w związku z wykonaniem umowy z klientem, wiedziało lub przy zachowaniu należytej staranności powinno o nich wiedzieć.

Pozostałe obowiązki instytucji obowiązanej

Z powyżej wspomnianymi podstawowymi obowiązkami instytucji obowiązanej wiążą się wynikające z ustawy inne powinności, takie jak:

  • posiadanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz dokonywanie bieżącej oceny ryzyka,
  • ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »