Barter podlega również opodatkowaniu VAT

Wynagrodzenie (zapłata) może mieć postać zarówno świadczenia pieniężnego, jak i rzeczowego (określonego w naturze), np. w przypadku dostawy towaru w zamian za świadczenie usługi, czy też w sytuacji zamiany towarów bądź usług. Zatem odpłatną dostawę towaru (odpłatne świadczenie usług) identyfikuje się zarówno w sytuacji klasycznej transakcji (pieniądze za towar/usługę), jak również w sytuacji np. wymiany barterowej.

 

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która jest czynnym podatnikiem VAT. Zajmuje się głównie tworzeniem nowego oprogramowania. W ramach prowadzonej działalności zamierza emitować (wytwarzać oraz udostępniać) niewymienialne tokeny NFT. Transakcja udostępnienia tokenów NFT będzie następowała na podstawie umowy nienazwanej, której ekonomiczny charakter zbliżony będzie do umowy sprzedaży. Tokeny NFT nie są walutą wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Tokeny NFT oparte są na technologii blockchain, są unikalnym elementem kodu blockchain. Tokeny NFT nie są kryptowalutą, ponieważ są niewymienialne. Tokeny NFT reprezentują jednostkę danych, która jest przechowywana na blockchainie. Tokeny NFT to unikatowa cyfrowa wartość, która reprezentuje konkretną jednostkę danych. Dzięki temu, że tokeny NFT są przypisane do kodu na sieci blockchain gwarantują unikalność kopii danego dzieła i służą jako cyfrowy certyfikat własności.

Spółka planuje wyemitować tokeny NFT stanowiące cyfrowy certyfikat własności poszczególnych dzieł (graficznych przedstawień samochodów). Użytkownik będzie miał prawo używać elementu graficznego samochodu w grze. W celu realizacji rozważanego przedsięwzięcia w pierwszej kolejności dojdzie do wytworzenia tokenów NFT, czyli ich wyemitowaniu poprzez „zmintowanie” i ich dalszego przeniesienia na nabywców. Spółka będzie przenosić własność tokenów NFT, które mogą być przenoszone na inne podmioty, podobnie, jak usługi lub prawa majątkowe. Będzie emitować tokeny NFT na adres anonimowego użytkownika. Na chwilę obecną rozważa mintowanie z wykorzystaniem giełdy, ale także poprzez narzędzia bezpośrednie, dostępne aktualnie na rynku.

Tokeny NFT zostaną przelane bezpośrednio na portfel elektroniczny uczestników wymiany. Portfel elektroniczny stanowi odpowiednik rachunku, na którym przechowywane są kryptowaluty. Przeniesienie prawa własności tokenu NFT na użytkownika nastąpi w momencie przesłania tokenu NFT na portfel elektroniczny użytkownika. Nabywcą tokena może być dowolna osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy tą osobowość prawną nadają z Polski, krajów UE lub innych krajów, która może, lecz nie musi być zarejestrowana na potrzeby podatku VAT w Polsce lub UE. Jedynym sposobem zapłaty za przeniesienie tokenów NFT będzie zapłata w kryptowalutach. Po otrzymaniu środków (kryptowalut) za sprzedaż tokenów NFT, spółka otrzymuje je na swój portfel. Portfel daje użytkownikowi dostęp do posiadanych przez niego kryptowalut. Spółka może następnie otrzymane środki w postaci kryptowaluty wymienić lub sprzedać oraz zamienić na inną kryptowalutę lub na walutę fiducjarną.

Spółka chciała wiedzieć, czy czynność przeniesienia tokenów NFT w zamian za kryptowalutę będzie stanowić odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jej zdaniem - nie.

 

 

Innego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W wydanej interpretacji wskazał:

Przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie niebędące dostawą towarów i świadczone na rzecz innego podmiotu.

Muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

  • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
  • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Przy czym oba ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stwierdzić należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tyl...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »