Analiza porównywalności - narzędzie redukujące ryzyko podatkowe w zakresie cen transferowych

Analiza porównywalności transakcji polega na analizie warunków ustalonych przez podmioty powiązane i porównaniu ich z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty lub warunkami, które ustaliłby dany podmiot z podmiotem niezależnym w porównywalnych okolicznościach. Analiza porównawcza jest podstawowym narzędziem, zarówno dla podatników jak i władz skarbowych, stosowanym w celu zbadania czy ustalone warunki przez podmioty powiązane w zawieranych miedzy sobą transakcjach mają charakter „rynkowy” czyli nie odbiegają od tych, jakie w porównywalnej sytuacji ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Można wyróżnić dwie ogólne zasady przeprowadzenia analizy porównawczej ze względu na źródło danych porównywalnych oraz sposób przeprowadzenia ich analizy.

  • Porównanie wewnętrzne oraz porównanie zewnętrzne

Porównanie takie można zastosować wtedy, gdy podatnik ten dokonuje równocześnie takich samych bądź podobnych transakcji zarówno z podmiotem powiązanym, jak i podmiotami niepowiązanymi. Wskazany typ porównania nosi miano porównania wewnętrznego, lub porównanie warunków transakcji ustalonych w transakcji kontrolowanej można dokonać poprzez odniesienie się do porównywalnej transakcji zawartej na rynku między niepowiązanymi przedsiębiorstwami – ten typ porównania nosi miano porównania zewnętrznego.

Porównania dwóch podobnych transakcji z podmiotami powiązanymi nie stosuje się.

  • Porównanie na poziomie transakcji oraz porównanie na poziomie działalności podmiotu

Pierwszy z nich polega na przeprowadzeniu analizy porównawczej na poziomie transakcji, co oznacza zidentyfikowanie i ocenę warunków pojedynczej transakcji zawartej między podmiotami niepowiązanymi, wskazanej w drodze porównania wewnętrznego, bądź zewnętrznego. Drugim sposobem przeprowadzenia porównania jest zidentyfikowanie oraz analiza danych zagregowanych dotyczących podmiotu, którego przedmiot działalności jest zbliżony do przedmiotu transakcji kontrolowanej, dla której przeprowadzana jest analiza porównawcza. Analiza przeprowadzana na poziomie działalności podmiotu przyjmuje najczęściej formę analizy finansowej wyników osiąganych przez podmiot porównywalny, których pomiar dokonywany jest w za pomocą odpowiedniego wskaźnika, którym przykładowo może być, w zależności od stosowanej metody określania dochodu, wskaźnik rentowności sprzedaży, rentowności aktywów lub kapitałów własnych.

Praktyczne aspekty związane z oceną porównywalności transakcji

W sytuacji modelowej podatnik powinien przeprowadzić wstępną analizę porównywalności transakcji w momencie planowania i ustalania warunków przyszłej transakcji z podmiotem powiązanym. Następnie w toku jej realizacji powinna być wykonywana przez podatnika systematyczna weryfikacja przyjętych w momencie zawarcia transakcji założeń dotyczących ukształtowanych warunków jej realizacji w kontekście posiadanych na moment zawarcia transakcji informacji na temat danych porównywalnych. W następnej kolejności po zakończeniu roku podatkowego podatnik powinien sporządzić dokumentację podatkową z wykorzystaniem danych porównywalnych zgromadzonych na etapie ustalania warunków zawarcia transakcji, następnie danych, będących podstawą weryfikacji przyjętych założeń w toku realizacji transakcji w ciągu roku podatkowego, jak również danych porównywalnych dostępnych dla podatnika po zakończeniu roku podatkowego, w tym w szczególności danych dotyczących wyników zrealizowanych przez porównywalne podmioty na rynku w analizowanym roku podatkowym.

W praktyce w wielu przypadkach podatnik sporządza dokumentację podatkową do transakcji, która miała miejsce nawet kilka lat wcześniej, przez co dostęp do wielu aktualnych na moment zawarcia transakcji, a posiadających istotne znaczenie dla ukształtowanych jej warunków, danych jest zwyczajnie niedostępna, co w niektórych przypadkach istotnie utrudnia późniejszą obronę transakcji przez zarzutem organów podatkowych o stosowanie warunków odbiegających od warunków rynkowych.

Zatem w celu skutecznej obrony stosowanych cen transferowych warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie bieżącej i wieloetapowej analizy porównawczej rozpoczynającej się już w okresie poprzedzającym fakt zawarcia transakcji z podmiotem powiązanym. Przeprowad...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »