Amortyzacja telefonu komórkowego: 10 czy 20%?

Spółka, jako leasingodawca (finansujący), zawiera z klientami (jako leasingobiorcami, korzystającymi) umowy leasingu (w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy o CIT), na podstawie których oddaje do odpłatnego używania środki trwałe przez uzgodniony okres. Jednym z przedmiotów leasingu są telefony komórkowe (w tym smartfony). Jaką stawkę amortyzacyjną określoną w Wykazie stawek amortyzacyjnych należy stosować do stanowiących środki trwałe telefonów komórkowych?

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.65.2020.1.BJ, stwierdził:

Na podstawie art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 updop.

„Wykaz stawek amortyzacyjnych” został zdefiniowany w art. 16e ust. 1 pkt 2 updop jako Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiący załącznik nr 1 do ustawy.

Stawki amortyzacyjne środków trwałych określone w załączniku 1 do updop (w Wykazie stawek amortyzacyjnych) mają wpływ m.in. na:

  • wysokość odpisów amortyzacyjnych, których może dokonywać Spółka (zgodnie z art. 16i-16k updop),
  • długość normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych w rozumieniu art. 17a pkt 4 lit. a updop.

Z kolei długość normatywnego okresu amortyzacji, w zależności od jej stosunku do okresu na jaki została zawarta umowa leasingu, wpływa na podatkową kwalifikację leasingu oraz skutki podatkowe m.in. dla spółki jako finansującego (zgodnie z art. 17a-17l updop).

W pozycji 06 Wykazu stawek amortyzacyjnych przewidziano dla telefonów komórkowych wprost stawkę 20%.

Spółka postanowiła jednak zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o potwierdzenie tej stawki amortyzacyjnej, ponieważ od 1 stycznia 2018 r. w pozycji 06 Wykazu stawek amortyzacyjnych występuje sprzeczność pomiędzy symbolem KŚT (629) a nazwą środka trwałego (telefony komórkowe).

Od 1 stycznia 2018 r. dla celów podatku dochodowego od osób prawnych obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. poz. 1864, dalej: „KŚT 2016”). O tym, że KŚT 2016 w odniesieniu do updop obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2018 r. stanowi § 2 pkt 1 KŚT 2016.

KŚT 2016 uchyliło poprzednio obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 242, poz. 1622, dalej: „KŚT 2010”).

Zgodnie z KŚT 2010, symbol (rodzaj) „629” obejmował pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne oraz zawierał opis „Rodzaj ten obejmuje: - urz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »