Amortyzacja środków trwałych. Wartość początkowa mieszkania

Pytanie podatnika: Wnioskodawca dokonał zakupu lokalu mieszkalnego, w którym zamierza prowadzić działalność gospodarczą. Czy prawidłowo ustalono wartość początkową lokalu na potrzeby amortyzacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2013 r. (data wpływu 5 lipca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 września 2013 r. (data wpływu 23 września 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej lokalu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), w związku z czym, pismem z dnia 12 września 2013 r., Nr IPTPP2/443-541/13-2/PR, IPTPB1/415-455/13-2/KO, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 12 września 2013 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 16 września 2013 r.), Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 20 września 2013 r. (data wpływu 23 września 2013 r.), które nadane zostało w polskiej placówce pocztowej w dniu 20 września 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność notarialną, obecnie w wynajmowanym lokalu, w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W marcu 2013 r. dokonał zakupu lokalu mieszkalnego, w którym zamierza prowadzić kancelarię notarialną, po uzyskaniu zgody pozostałych mieszkańców. Lokal zamierza zgłosić w całości jako służący prowadzeniu działalności gospodarczej i z tego tytułu płacić od niego podatek od nieruchomości. Lokal został wpisany jako miejsce prowadzenia działalności. Wnioskodawca nie będzie zamieszkiwał w tym lokalu. Lokal wymaga remontu i adaptacji na potrzeby prowadzonej w przyszłości działalności. Wnioskodawca zamierza wpisać ww. lokal do ewidencji środków trwałych po zakończeniu remontu i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Na potrzeby amortyzacji zamierza w następujący sposób ustalić wartość początkową: wartość zakupu lokalu z aktu notarialnego, koszty związane z aktem notarialnym (koszty opłat sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, koszty aktu notarialnego w kwocie brutto z uwagi na fakt, że lokal był zakupiony na osobę fizyczną prywatnie i nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, nabycie nastąpiło przed dniem wpisania miejsca do CEIDG) oraz nakłady związane z remontem i adaptacją na potrzeby prowadzonej kancelarii (koszty w kwocie netto ponieważ wydatki związane z dostosowaniem lokalu na potrzeby prowadzenie w nim kancelarii będą poniesione po dniu wpisania miejsca prowadzenie do CEIDG).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 20 września 2013 r. Wnioskodawca wskazał:

 1. w zakresie podatku od towarów i usług:
  • jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
  • zakupy dokonane w ramach remontu lokalu są/będą wykorzystywane tylko do czynności opodatkowanych,
  • faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach remontu lokalu są/będą wystawiane na prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność gospodarczą,
 2. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:
  • prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym 19%, dokumentacja podatkowa to podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • przedmiotem nabycia była odrębna własność,
  • w momencie zakupu lokal nie był kompletny i zdatny do używania, wymagał adaptacji na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
  • nakłady w nabytym lokalu wyniosą w granicach 10.000-30.000 zł netto, wydatki te będą stanowiły mniej niż 30% wartości początkowej lokalu,
  • wydatki będą miały charakter ulepszenia. Wykonane zostaną toalety dla klientów i personelu, założona instalacja alarmowa, elektryczna, internetowa, zamontowane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, odnowione ściany i podłogi, zaadaptowana kuchnia na pokój socjalny na potrzeby pracowników,
  • wydatki są/będą dokumentowane fakturami VAT, rachunkami, dowodami opłat i decyzji administracyjnych,
  • jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy w ww. opisanej sytuacji przysługuje prawo odliczenie podatku VAT od materiałów budowlanych i usług wykorzystywanych w celu wyremontowania lokalu na potrzeby prowadzonej kancelarii?
 2. Czy prawidłowo ustalono wartość początkową lokalu na potrzeby amortyzacji?

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 2 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Pytanie Nr 1 dotyczące podatku od towarów i usług będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Zgodnie z art. 22 ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23, co oznacza, że podatnik ma możliwość odliczenia do celów podatkowych wszelkich kosztów, pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni związek ze źródłem przychodu, a ich poniesienie może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Aby wydatek uznać za koszt uzyskania przychodu muszą być spełnione łącznie warunki:

 1. powinien istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkiem a osiągniętym przychodem,
 2. wydatek nie może znajdować się na liście zawartej w art. 23 ww. ustawy,
 3. wydatek powinien być właściwie udokumentowany.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lokalu, w którym będzie prowadzona działalność notarialna od wartości ustalonej w wyżej opisany sposób nie powinno budzić zastrzeżeń w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej, ponieważ zgodnie z art. 22g, wartość początkową lokalu będzie stanowiła cena nabycia, czyli kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania (w tym również nakłady poniesione na remont przed dniem oddania).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 20 września 2013 r. Wnioskodawca dodał, że by ustalić wartość początkową lokalu należy wartość początkową lokalu z aktu notarialnego powiększyć o:

 • koszty związane z aktem notarialnym w kwocie brutto, z uwagi na fakt, że lokal był zakupiony na osobę fizyczną prywatnie i nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, nabycie nastąpiło przed dniem wpisania do CEIDG,
 • nakłady związane z remontem i adaptacją na potrzeby prowadzonej kancelarii w kwocie netto, ponieważ wydatki są/będą poniesione po dniu wpisania miejsca prowadzenie działalności do CEIDG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »