Amortyzacja środków trwałych po przekształceniu spółki

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca z dniem przekształcenia Spółki w spółkę komandytową będzie uprawniony do kontynuacji amortyzacji podatkowej składników majątku Spółki proporcjonalnie do posiadanego udziału? Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki stanowić będą koszt uzyskania przychodu każdego ze wspólników spółki komandytowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2012 r. (data wpływu 23.07.2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11.10.2012 r. (data nadania 12.10.2012 r., data wpływu 15.10.2012 r.) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-903/12-2/EC, IPPB2/415-860/12-2/AS z dnia 02.10.2012r. (data doręczenia 10.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.07.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową. 

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest udziałowcem spółki M Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”). W ramach podjętych działań restrukturyzacyjnych Spółka będzie podlegała przekształceniu w spółkę komandytową, w której Wnioskodawca będzie komandytariuszem. Przekształcenie zostanie dokonane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (art. 551 i nast.). Z dniem przekształcenia Wnioskodawca stanie się zatem wspólnikiem spółki komandytowej. W Spółce nie ma kapitałów zapasowych lub rezerwowych. Zyski Spółki zostały przekazane na podwyższenia kapitału zakładowego lub na pokrycie straty z lat ubiegłych.
Mając na uwadze przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe, w celu wyeliminowania wątpliwości co do zasad rozliczenia na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawa o PDOF”) planowanych czynności przekształcenia Spółki w spółkę komandytową, Wnioskodawca pragnie potwierdzić rozumienie odpowiednich przepisów ustawy o PDOF w omawianym zakresie. 
Wnioskodawca pismem z dnia 11.10.2012 r. (data wpływu 15.10.2012 r.) uzupełnił wniosek o brakującą opłatę. 

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy Wnioskodawca z dniem przekształcenia Spółki w spółkę komandytową będzie uprawniony do kontynuacji amortyzacji podatkowej składników majątku Spółki proporcjonalnie do posiadanego udziału... W szczególności Wnioskodawca będzie uprawniony dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych składników majątku ustalonej przez Spółkę z uwzględnieniem dokonanych do dnia przekształcenia odpisów amortyzacyjnych oraz według metody amortyzacji przyjętej przez Spółkę...
  2. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki, które będą ujawnione w księgach Spółki jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na dzień dokonania przekształcenia Spółki w spółkę komandytową stanowić będą koszt uzyskania przychodu każdego ze wspólników spółki komandytowej (w tym Wnioskodawcy) proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku...

Zdaniem Wnioskodawcy: 
Ad. pyt. 1
W opinii Wnioskodawcy w odniesieniu do składników majątku Spółki, które będą na dzień dokonania transakcji przekształcenia ujawnione w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki, Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej będzie uprawniony do kontynuacji amortyzacji podatkowej składników majątku Spółki proporcjonalnie do posiadanego udziału. W szczególności Wnioskodawca będzie uprawniony dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych składników majątku ustalonej przez Spółkę z uwzględnieniem dokonanych do dnia przekształcenia odpisów amortyzacyjnych oraz według metody amortyzacji przyjętej przez Spółkę. 
Ad. pyt. 2
Odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki, które będą ujawnione w księgach Spółki jako środki trwale lub wartości niematerialne i prawne na dzień dokonania przekształcenia Spółki w spółkę komandytową stanowić będą koszt uzyskania przychodu każdego ze wspólników spółki komandytowej (w tym Wnioskodawcy) proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku od momentu dokonania przekształcenia Spółki w spółkę komandytową.
Uzasadnienie
Ad. 1 i 2
W myśl art. 22 ust. 8 ustawy o PDOF, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a - 22o, z uwzględnieniem art. 23.
Stosownie do przepisu art. 22h ust. 3 ww. ustawy, podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2 - 7. Zasady ustalania wartości początkowej reguluje art. 22g ww. ustawy.
Zgodnie z art. 22g ust. 12 ww. ustawy, w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »