Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

Pytanie: Wnioskodawca otrzymał od żony w formie darowizny przedsiębiorstwo. Wnioskodawca z żoną posiadają wspólność majątkową. Żona Wnioskodawcy po przekazaniu przedsiębiorstwa zlikwidowała działalność. Czy otrzymane w darowiźnie środki trwałe mogą być wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy dokonywane w firmie żony? Czy dokonane odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2018 r. (data wpływu 28 września 2018 r. ) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Podatek dochodowy opłaca na zasadach ogólnych, zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje przy pomocy podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ponadto jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W dniu 12 września 2018 r. Wnioskodawca otrzymał od żony w formie darowizny przedsiębiorstwo. Umowę darowizny sporządzono u notariusza. Z ww. umowy wynika, że wartość darowizny (firmy) wynosi 400.000 zł. Wnioskodawca z żoną posiadają wspólność majątkową. Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn ww. darowizny.

Żona Wnioskodawcy po przekazaniu przedsiębiorstwa zlikwidowała działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Podatek dochodowy opłacała na zasadach ogólnych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów, była także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W darowiźnie Wnioskodawca otrzymał środki trwałe, które w firmie żony były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe były amortyzowane, a odpisy amortyzacyjne stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Wnioskodawca zamierza wprowadzić środki trwałe otrzymane w darowiźnie do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej (w wysokości wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w działalności żony), pomniejszonej o dotychczasowe odpisy dokonane w firmie jego żony.

Następnie Wnioskodawca zamierza dokonywać odpisów amortyzacyjnych, które będzie zaliczał do kosztów uzyskania przychodów. Ww. środki trwałe w większości (podobnie jak w firmie żony) będą wykorzystywane do świadczenia usług transportowych w celu uzyskiwania przychodu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy otrzymane w darowiźnie środki trwałe mogą być wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy dokonywane w firmie żony?
 2. Czy dokonane odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę?

Wnioskodawca uważa, że otrzymane w darowiźnie środki trwałe będą mogły zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych i amortyzowane zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wskazuje, że dany składnik majątku może zostać zaliczony do środków trwałych jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

 • składnik majątku stanowi własność podatnika,
 • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania a przewidziany okres używania tego składnika na potrzeby działalności gospodarczej jest dłuższy niż rok,
 • składnik ten jest wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej.

Środki trwałe zostaną wprowadzone do ewidencji w wartości początkowej zgodnie z art. 22g ust. 12 i ust. 13 pkt 5, które mówią, że wartość początkową środków oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości początkowej określonej w ewidencji podmiotu zmieniającego (w tym przypadku w firmie żony), jeżeli składniki majątku były przed zmianą wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Zgodnie z art. 22h ust. 3 ww. ustawy odpisy amortyzacyjne będą dokonywane z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów w firmie żony, a także będzie kontynu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »