Amortyzacja programów komputerowych

W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji programu komputerowego czy oprogramowania. Zart.1 ust.2 pkt1 ustawy z4lutego 1994r. oprawie autorskim iprawach pokrewnych wynika zaś, że program komputerowy stanowi utwór będący przedmiotem prawa autorskiego. Wkonsekwencji prawo korzystania ztakiego programu można uzyskać poprzez nabycie: doniego praw majątkowych, licencji na jego korzystanie.

 

Mimo że z punktu widzenia prawa autorskiego obie te sytuacje zdecydowanie się różnią, to jednak w ujęciu podatkowym stanowią zwykle tzw. wartości niematerialne i prawne (dalej: WNiP). Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 22b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) amortyzacji podlegają nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

  • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
  • licencje.

Jedyny wyjątek dotyczy przypadku, gdy oprogramowanie jest zakupione i od razu zainstalowane w komputerze, sprzedane jako całość (np. system operacyjny). Wówczas razem z komputerem stanowi ono środek trwały.

Obligatoryjna i fakultatywna amortyzacja WNiP

Wspomniany wyżej art. 22b ust. 1 ustawy o PIT wprowadza warunek, a mianowicie by WNiP obligatoryjnie podlegały amortyzacji:

  1. ich przewidywany okres używania musi być dłuższy niż rok,
  2. muszą być one wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Oczywiście takie obowiązkowe dokonywanie odpisów amortyzacyjnych jest jeszcze uzależnione od wartości początkowej danej WNiP. Jak stanowi art. 22d ust. 1 ustawy o PIT, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Jeśli te wyżej wskazane warunki nie zostaną spełnione, podatnik ma możliwość fakultatywnego dokonywania odpisów ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »