Amortyzacja nieruchomości w spółce cywilnej

Pytanie podatnika: Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym nowo powstały podmiot, a więc spółka cywilna, do której na pokrycie wkładów zostaną wniesione udziały w nieruchomości wszystkich obecnych współwłaścicieli, będzie musiała uwzględnić dotychczasowe odpisy amortyzacyjne i kontynuować metodę amortyzacji przyjętą w latach poprzednich w działalności gospodarczej ojca Wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2014 r. (data wpływu 30 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. W przyszłości zamierza zawrzeć umowę spółki cywilnej z bliskimi członkami swojej rodziny (siostrą oraz ojcem), którzy również prowadzą własne i niezależne od Wnioskodawcy pozarolnicze działalności gospodarcze. Każdy z przyszłych wspólników spółki będzie prowadził działalność gospodarczą nadal, niezależnie od działalności prowadzonej w ramach przyszłej spółki cywilnej. Nowo powstała spółka będzie więc odrębnym od działalności poszczególnych wspólników podmiotem gospodarczym i przedmiot jej działalności nie będzie się pokrywał z zakresami działalności, prowadzonych przez poszczególnych, przyszłych wspólników spółki cywilnej. Wspólnicy na pokrycie wkładów wnoszonych do przyszłej spółki zamierzają wnieść udziały we współwłasności nieruchomości, w której to udziały, przypadające na poszczególnych współwłaścicieli wynoszą:

 • Wnioskodawca 1/4 udziału,
 • siostra Wnioskodawcy 1/4 udziału,
 • ojciec Wnioskodawcy 1/2 udziału.

Umowa spółki będzie przewidywać, iż udziały poszczególnych wspólników w spółce wynosić będą:

 • Wnioskodawca 40%,
 • ojciec Wnioskodawcy 50%,
 • siostra Wnioskodawcy 10%.

Cała nieruchomość, mająca być przedmiotem wkładu do spółki cywilnej była dotychczas wykorzystywana w całości i wyłącznie w pozarolniczej działalności gospodarczej ojca wnioskodawcy i która to - wg stanu na dzień składania wniosku - jest środkiem trwałym już w całości zamortyzowanym w 2013 roku i z tej działalności wycofanym.

Wnioskodawca oraz jego siostra weszli w posiadanie udziałów we współwłasność powołanej wyżej nieruchomości w roku 2013, w drodze dziedziczenia po zmarłej matce.

Do chwili śmierci, zmarła była współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości, łącznie z ojcem wnioskodawcy.

Z prezentowanego opisu wynika, iż:

 • w okresie wykorzystywania przedmiotowej nieruchomości w działalności gospodarczej ojca Wnioskodawcy, własność tej nieruchomości przypadała wyłącznie jego rodzicom;
 • obecnie, tj. przed zdarzeniem przyszłym zawiązania spółki cywilnej udziały w nieruchomości przypadają - wg proporcji powołanej wyżej - Wnioskodawcy, jego ojcu oraz siostrze;
 • przedmiotowa nieruchomość w części przypadających im udziałów, tj. Wnioskodawcy oraz jego siostrze (każdy udział po 1/4), nie była przez nich wykorzystywana na potrzeby ich jednoosobowych działalności gospodarczych i udziały te stanowią obecnie ich majątek osobisty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym nowo powstały podmiot, a więc spółka cywilna, do której na pokrycie wkładów zostaną wniesione udziały w nieruchomości wszystkich obecnych współwłaścicieli, będzie musiała uwzględnić dotychczasowe odpisy amortyzacyjne i kontynuować metodę amortyzacji przyjętą w latach poprzednich w działalności gospodarczej ojca Wnioskodawcy?
 2. Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym nowo powstały podmiot, a więc spółka cywilna, do której na pokrycie wkładów zostaną wniesione udziały w nieruchomości wszystkich obecnych współwłaścicieli, będzie musiała uwzględnić dotychczasowe odpisy amortyzacyjne i kontynuować metodę amortyzacji przyjętą w latach poprzednich w działalności gospodarczej ojca Wnioskodawcy, jednakże tylko w części przypadającego mu 1/2 udziału w nieruchomości na dzień wniesienia tego wkładu, natomiast Wnioskodawca wraz z siostrą będzie mógł ustalić wartość wniesionego wkładu, na podstawie przepisu art. 22g ust. 1 pkt 3, tj. wartości rynkowej z dnia nabycia spadku, a w konsekwencji czy będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej (przypadającej im na dzień wniesienia pozostałej łącznie 1/2 wartości udziału w tej nieruchomości, jednocześnie z uwzględnieniem przypadających im udziałów zgodnie z umową spółki)?
 3. Czy w sytuacji przedstawionej w pytaniu drugim, dokonywane odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszty uzyskania przychodów lecz wyłącznie w części przypadającej proporcjonalnie na Wnioskodawcę i jego siostrę udziałów, zgodnie z umową spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, zaprezentowane zdarzenie przyszłe wkomponowuje się w całości w zakres normowania zarówno art. 22g ust. 1 pkt 3, jak i art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. a) cytowanej ustawy, w zakresie dotyczącym ustalenia wartości początkowej środków trwałych, bowiem mamy do czynienia z wniesieniem środków trwałych, które zostały nabyte w części w drodze spadku, jak i zostały jednocześnie nabyte w postaci wkładu niepieniężnego wnoszonego do spółki niebędącej osobą prawną. Stwierdzić należy przy tym, iż przepisy te nie charakteryzują się przymiotem hierarchiczności, a więc istnieje możliwość zachowania się w sposób w nich przewidziany jednocześnie. W związku z powyższym należałoby przyjąć, iż wartość przedmiotu wkładu ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »