Aktualizacja danych ewidencyjnych: Obowiązek zgłaszania wszystkich rachunków bankowych

Pytanie podatnika: Czy Spółka powinna dokonywać zgłoszeń wszystkich rachunków bankowych: bieżących, pomocniczych, lokacyjnych, depozytowych, technicznych i tzw. przejściowych? Czy w przypadku zakładania kolejnych lokat w tym samym banku, bądź odnawiania (tzw. rolowania) już istniejących lokat, Spółka ma również obowiązek dokonywania kolejnych zgłoszeń aktualizujących wykaz rachunków bankowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2012 r. (data wpływu 9 listopada 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku zgłaszania wszystkich rachunków bankowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku zgłaszania wszystkich rachunków bankowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o. o.) powstał na podstawie umowy spisanej w formie aktu notarialnego nr Rep. w dniu. Wpis do KRS Spółka uzyskała w dniu pod numerem.

Przedmiotem działalności Spółki jest Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z). W ramach prowadzonej działalności Sp. z o. o. udziela poręczeń kredytów bankowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wobec różnych banków, z którymi Spółka zawarła umowy o współpracy.

Spółka posiada dość znaczny kapitał poręczeniowy składający się z kapitału własnego Spółki oraz otrzymanej dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, który przechowuje w różnych bankach na rachunkach lokacyjnych, depozytowych, pomocniczych, bieżących, przejściowych lub też tzw. technicznych.

Rachunki bieżące i pomocnicze służą Spółce Wnioskodawcy do dokonywania rozliczeń transakcji wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, regulowania zobowiązań publiczno - prawnych oraz pracowniczych.

Rachunki lokacyjne i depozytowe służą Spółce do przechowywania nadwyżek finansowych przez okres wynikający z umowy z bankiem na wyższym oprocentowaniu. Czas deponowania środków na rachunkach lokacyjnych i depozytowych tożsamy z czasem istnienia danego konta lokaty/depozytu wynosi od 5 dni do 12 miesięcy.

Rachunki przejściowe i techniczne są rachunkami z reguły wymaganymi przez Bank w celu wykonania ściśle określonych operacji wewnętrznych.

Cechą wspólną wszystkich ww. rachunków jest to, iż są zakładane na nazwę i potrzeby Wnioskodawcy na podstawie dyspozycji oraz umów (przykładowe w załączeniu).

Aktualnie Sp. z o. o. dokonuje zgłoszeń wszystkich posiadanych rodzajów rachunków bankowych.

W związku jednak z krótkim czasem trwania niektórych lokat, dużą liczbą i różnymi sposobami zakładania depozytów oraz obowiązującym 7-dniowym terminem na dokonanie zgłoszenia Wnioskodawca posiada wątpliwości co do prawidłowości składanych aktualizacji NIP-2, w tym konieczności ujawniania każdego otwieranego na Spółkę konta bankowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy w ramach obowiązku aktualizacji danych ewidencyjnych wynikających z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Spółka powinna dokonywać zgłoszeń wszystkich rachunków bankowych: bieżących, pomocniczych, lokacyjnych, depozytowych, technicznych i tzw. przejściowych?
 2. Czy w przypadku zakładania kolejnych lokat w tym samym banku, bądź odnawiania (tzw. rolowania) już istniejących lokat, Spółka ma również obowiązek dokonywania kolejnych zgłoszeń aktualizujących wykaz rachunków bankowych?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka powinna dokonywać zgłoszeń wszystkich rachunków bankowych otwartych do celów prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na ich rodzaj i czas ich istnienia.

Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników „W przypadku określonym w ust. 1 podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z art. 9, są obowiązani dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w celu uzupełnienia danych, w szczególności wykazu rachunków bankowych”.

Według Sp. z o. o., w ww. wykazie rachunków bankowych należy podać wszystkie rachunki bankowe, na których podatnik gromadził swoje środki pieniężne, i z których na jego zlecenie bank dokonuje wypłat.

Zgodnie z art. 49 ustawy Prawo bankowe „Banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:

 1. rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze,
 2. rachunki lokat terminowych,
 3. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych,
 4. rachunki powiernicze”.

W przypadku lokowania środków bardzo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »