Akcyza od olejów opałowych. Co z ukaranymi sprzedawcami po wyroku TK?

Interpelacja nr 1034 do ministra finansów w sprawie karania sprzedawcy oleju opałowego za wadliwe oświadczenia nabywców oleju

Szanowny Panie Ministrze!

Uprzejmie proszę o analizę następującego zagadnienia, podniesionego przez Komitet Koordynacyjny Dystrybutorów Lekkiego Oleju Opałowego przy Polskiej Izbie Paliw Płynnych.

Sprzedawcy lekkiego oleju opałowego zwanego olejem napędowym grzewczym protestują przeciwko złemu funkcjonowaniu prawa i domagają się weryfikacji niesłusznie nałożonych na nich kar związanych z błędną interpretacją przepisów prawa dotyczących sprzedaży oleju opałowego za okres od 23.01.2004 r. do 01.01.2015 r.

Sprzedawcy oleju opałowego przez kilka lat nękani byli przez organy podatkowe ogromnymi karami finansowymi w wysokości 8-krotnej stawki akcyzy za najdrobniejsze wady oświadczeń nabywców oleju opałowego. Nałożone na nich wysokie kary nierzadko kończyły się likwidacją firmy. Według sprzedawców paliw główny problem stanowiła konstrukcja przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Art. 65 ust 1 a ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r., stanowił:

„W przypadku użycia olejów opałowych lub olejów napędowych, przeznaczonych na cele opałowe, które nie spełniają, warunków określonych w odrębnych przepisach w szczególności wymogów w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, użycia ich niezgodnie z przeznaczeniem, a także sprzedaży ich za pomocą odmierzaczy paliw ciekłych, stawka akcyzy wnosi:

  1. dla olejów opałowych lub olejów napędowych, przeznaczonych na cele opałowe - 2000 zł od 1000 litrów gotowego wyboru;
  2. dla ciężkich olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe - 1800 zł od 1000 kilogramów gotowego wyboru”.

W związku z powyższym każdy odbiorca oleju grzewczego miał obowiązek złożyć oświadczenie, że zużyje go właśnie do celów opałowych, natomiast sprzedawca nie mógł dokonywać ich zbycia za pomocą odmierzaczy paliw ciekłych. Sprzedawcy nie mieli możliwości wpływania na to, w jaki sposób końcowi odbiorcy faktycznie wykorzystywali kupiony produkt. Żaden przepis prawa nie dawał podstawy do nałożenia kary na sprzedawcę, w wyniku przedstawienia przez nabywcę wadliwego oświadczenia. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w żadnym przepisie prawnym nie został nałożony na sprzedawców oleju opałowego obowiązek weryfikowania prawdziwości oświadczeń składanych przez nabywców oleju opałowego. Ponadto sprzedawcy nie dysponowali żadnymi instrumentami pozwalającymi im zweryfikować prawdziwość oświadczeń nabywców oleju opałowego. Mimo to organy podatkowe naliczały sprzedawcom olejów opałowych karną akcyzę za uchybienia w oświadczeniach nabywców.

W powyższej kwestii swoje stanowisko zabrał także Trybunał Konstytucyjny. W wyroku dotyczącym sprzedaży olejów opałowych nr sprawy SK 14/12, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że sprzedawcy oleju opałowego nie mogą być karani za wadliwe oświadczenia nabywców oleju, jeżeli nie byli świadomi nierzetelności oświadczeń nabywców. Wskutek tego podległe Ministrowi Finansów organy podatkowe zobowiązały sprzedawców do udowodnienia faktu, że nie byli świadomi wadliwości oświadczeń odebranych od nabywców. Takie zobowiązanie jest nie możliwe do wykonania ponieważ sprzedawcy nie dysponują żadnymi instrumentami, które umożliwiałby weryfikację rzetelności danych osobowych oraz zgodności oświadczeń nabywców z faktycznym przeznaczeniem zakupionego oleju opałowego. Ponadto od momentu złożenia przez nabywców „wadliwych oświadczeń” minęło bardzo dużo czasu, co w znacznym stopniu uniemożliwia weryfikację takich danych. Należy tu podkreślić, że w momencie zawierania umów sprzedawcy nie byli w żaden sposób zobowiązani do weryfikacji danych osobowych przedstawianych im przez kontrahentów. Korzystny wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zmienił w żadnym stopniu sytuacji sprzedawców ukaranych konfiskatą majątku za wady oświadczeń nabywców oleju opałowego. Kary za wadliwe oświadczenia nabywców oleju opałowego nałożone na sprzedawców w dalszym ciągu ich obciążają.

Należy przy tym zaznaczyć, że 1.01.2015 r. doszło do ujednolicenia przepisów ustawy. Od tej pory nie ma możliwości wyinterpretowania z niej skutków podatkowych dla sprzedawców na podstawie samych tylko wad oświadczeń składanych przez nabywców. Pomimo że powyższa kwestia została uregulowana, problem związany z nałożonymi na sprzedawców karami pozostał. Kary nałożone na podmioty w latach 2004-2015 w dalszym ciągu je obciążają.

W związku z powyższym wnoszę zapytanie:

  1. W jaki sposób zostanie rozwiązany problem niesłusznie nałożonych kar na sprzedawców paliw płynnych w okresie do 01.01.2015 r.?
  2. Jakie konsekwencje zostaną pociągnięte w stosunku do organów podatkowych za błędnie wydane decyzje i niezastosowanie się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego?

Poseł Jarosław Sachajko

10 lutego 2016 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1034 w sprawie karania sprzedawcy oleju opałowego za wadliwe oświadczenia nabywców oleju

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Jarosława Sachajki nr 1034 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie kar nakładanych przez organy podatkowe na sprzedawców oleju opałowego, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Na wstępie chciałbym podkreślić, że zarówno Trybunał Konstytucyjny jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka nie zakwestionowały do chwili obecnej żadnego przepisu ustawy o poda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »