Zgodność przepisów o zastosowaniu stawki VAT 0 proc. przy WDT z prawem UE

Przyjęta w art. 42 ust. 1, 12 i 13 ustawy o VAT konstrukcja spełnienia warunków uprawniających do zastosowania przez podatnika stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w okresie miesiąca czasu i pozbawienia go prawa do tej stawki, jeżeli dostawy tej nie wykaże w deklaracji za miesiąc dokonania wysyłki ze stawką krajową - godzi w zasadę neutralności podatkowej VAT i pozostaje w sprzeczności z art. 28c część A lit. a) akapit pierwszy VI Dyrektywy, w sytuacji gdy niespornym jest, że podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i nie zachodzą okoliczności wskazujące na jakiekolwiek nadużycie podatkowe – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

O co toczył się spór?

Organy podatkowe ustaliły, że podatnik zaewidencjonował w rejestrach sprzedaży transakcję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, udokumentowaną fakturą z dnia 20 listopada 2004 r. Transakcję tę wykazał w deklaracji VAT-7 za ten miesiąc, jako opodatkowaną preferencyjną stawką 0%, mimo że w dniu składania deklaracji, tj. 27 grudnia 2004 r. nie dysponował dokumentem potwierdzającym wywóz towarów z terytorium kraju i dostarczenie ich do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego. Wobec tego organy podatkowe uznały za właściwe opodatkowanie omawianej transakcji stawką 22%, powołując się przy tym na art. 42 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm, dalej; ustawa o VAT). Organy podatkowe pominęły fakt, że podatnik w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniach od 3 do 9 marca 2005 r. przedstawił przesłane przez kontrahenta zagranicznego faksem z dnia 8 marca 2005 r. potwierdzenie dostawy towarów. Ponadto organy uznały, że podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej, ponieważ art. 42 ust. 13 ustawy o VAT ogranicza to prawo wyłącznie do sytuacji wykazania w deklaracji dostawy wewnątrzwspólnotowej jako dostawy krajowej.

Podatnik wniósł skargę na decyzję dyrektora izby skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w której podkreślił, że organy podatkowe bezpodstawnie opodatkowały wewnątrzwspólnotową dostawę towaru stawką 22% oraz bezzasadnie pozbawiły go prawa do korekty deklaracji podatkowej. Wskazał jednocześnie, że dokumentacja przedłożona kontrolującym zawierała w szczególności fakturę wraz z załączonym dowodem zapłaty za towar będący przedmiotem transakcji i podkreślił, że dokument ten był w jego posiadaniu w dniu składania deklaracji podatkowej. Ponadto argumentował, że posiadanie dokumentu opisanego w art. 42 ust. 4 ustawy o VAT nie jest warunkiem koniecznym do opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką 0%, skoro z ust. 11 tego przepisu wynika że, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 2-5 nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego, okoliczność ta może być dowodzona również przy pomocy innych dokumentów. W ocenie podatnika takim dokumentem może być faktura i dowód zapłaty. Podkreślił również, że interpretując przepisy art. 42 ustawy o VAT należy mieć na uwadze art. 28c część A VI Dyrektywy VAT, zobowiązujący państwa członkowskie do zwolnienia z opodatkowania wewnątrzw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »